Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dotycząca otworzenia i nieotworzenia poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2022/2023

Data utworzenia: 27 września 2022r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w roku akademickim 2022/2023 uruchomione zostaną studia I roku na następujących kierunkach i w następujących formach:

1. Pierwszego stopnia:

 • studia stacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • studia niestacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • studia stacjonarne na kierunku Dietetyka,
 • studia stacjonarne na kierunku Filologia angielska,
 • studia stacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość,
 • studia niestacjonarne na kierunku Finanse i rachunkowość,
 • studia stacjonarne na kierunku Informatyka,
 • studia niestacjonarne na kierunku Informatyka,
 • studia niestacjonarne na kierunku Mechatronika,
 • studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo,
 • studia stacjonarne na kierunku Wychowanie fizyczne,
 • studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie,
 • studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie,
 • studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

2. Drugiego stopnia:

 • studia niestacjonarne na kierunku Ekonomia,
 • studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo,
 • studia niestacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo,
 • studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,

3. Jednolite magisterskie:

 • studia stacjonarne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Jednocześnie informujemy, że w roku akademickim 2022/2023 nie zostaną uruchomione studia I roku na następujących kierunkach i w następujących formach:

1. Pierwszego stopnia:

 • studia stacjonarne na kierunku Administracja publiczna i komunikowanie społeczne,
 • studia niestacjonarne na kierunku Administracja publiczna i komunikowanie społeczne,
 • studia niestacjonarne na kierunku Dietetyka,
 • studia niestacjonarne na kierunku Filologia angielska,
 • studia stacjonarne na kierunku Mechatronika,
 • studia stacjonarne na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna,
 • studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna,
 • studia stacjonarne na kierunku Ratownictwo medyczne,
 • studia niestacjonarne na kierunku Ratownictwo medyczne,
 • studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

2. Drugiego stopnia:

 • studia stacjonarne na kierunku Ekonomia,
 • studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty na studia, a ich kierunek nie został uruchomiony informujemy, że istnieje możliwość przeniesienia się na jeden z uruchomionych kierunków.

O szczegóły prosimy pytać w Dziale Rekrutacji: