Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dotycząca otworzenia i nieotworzenia poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2023/2024

Data utworzenia: 28 września 2023r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w roku akademickim 2023/2024 uruchomione zostaną studia I roku na następujących kierunkach i w następujących formach:

1. Pierwszego stopnia:

a) Administracja publiczna i komunikowanie społeczne, studia niestacjonarne;

b) Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne;

c) Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne;

d) Dietetyka, studia stacjonarne;

e) Filologia angielska, studia stacjonarne;

f) Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne;

g) Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne;

h) Informatyka, studia stacjonarne;

i) Informatyka, studia niestacjonarne;

j) Mechatronika, studia niestacjonarne;

k) Pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne;

l) Pielęgniarstwo, studia stacjonarne;

m) Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne;

n) Ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne;

o) Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne;

p) Zarządzanie, studia stacjonarne;

q) Zarządzanie, studia niestacjonarne;

r) Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne.

2. Drugiego stopnia:

a) Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne;

b) Pielęgniarstwo, studia stacjonarne.

3. Jednolite magisterskie:

a) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia niestacjonarne.


Nieuruchomione kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024 :

1. Pierwszego stopnia:

a) Administracja publiczna i komunikowanie społeczne, studia stacjonarne;

b) Dietetyka, studia niestacjonarne;

c) Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia stacjonarne;

d) Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia niestacjonarne;

e) Mechatronika, studia stacjonarne;

f) Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne;

g) Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne.

2. Drugiego stopnia:

a) Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne;

b) Ekonomia, studia stacjonarne;

c) Ekonomia, studia niestacjonarne;

d) Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne;

e) Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne;

f) Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne.

3. Jednolite magisterskie:

a) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne.


Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty na studia, a ich kierunek nie został uruchomiony informujemy, że istnieje możliwość przeniesienia się na jeden z uruchomionych kierunków.

O szczegóły prosimy pytać w Dziale Rekrutacji: