Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja o nieuruchomionych kierunkach studiów

Data utworzenia: 1 października 2019r.

Informacja o nieuruchomionych kierunkach studiów

Informujemy, iż decyzją Senatu z dnia 30 września br., nieuruchomione zostały następujące kierunki studiów w roku w roku akademickim 2019/2020:

 1. Pierwszego stopnia:
 • studia stacjonarne na kierunku Mechatronika,
 • studia stacjonarne na kierunku Pedagogika,
 • studia niestacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • studia niestacjonarne na kierunku Dietetyka,
 • studia niestacjonarne na kierunku Filologia angielska,
 • studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika
 • studia niestacjonarne na kierunku Politologia,
 • studia niestacjonarne na kierunku Praca socjalna.

2. Drugiego stopnia:

 • studia stacjonarne na kierunku Politologia,
 • studia stacjonarne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • studia niestacjonarne na kierunku Politologia,
 • studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.