Poznaj nasze kierunki studiów

Innowacyjne badania i kierunki studiów w naszej uczelni. Cykl rozmów o współpracy ze stroną niemiecką

Data utworzenia: 18 września 2017r.

Innowacyjne badania i kierunki studiów w naszej uczelni. Cykl rozmów o współpracy ze stroną niemiecką

W dniu 14 września br. w siedzibie uczelni miały miejsce rozmowy z przedstawicielami niemieckiej Firmy Ottobock. W dotychczasowej historii uczelni było to niezwykle ważne spotkanie, jeżeli nie najważniejsze, gdyż Firma Ottobock jest światową firmą medyczną wytwarzającą protezy, ortezy dla poszkodowanych w wyniku wypadków czy też chorych osób. Firmę Ottobock reprezentował prezydent firmy na Europę wschodnią i środkowo-wschodnią oraz Afrykę (President East Europe, Middle East, Africa) Karl Heinz Burghardt. Także w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Firmy Ottobock w Polsce, w Poznaniu (dyrektor Lech Rhode),w Krakowie (dyrektor Przemysław Galus) oraz Warszawie (dyrektor Jan Grodzki). Stronę uczelni reprezentowali: JM Rektor prof.dr hab. Witold Stankowski, prorektor ds. Studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, kanclerz dr n.med. Katarzyna Matusiak, dr Elwira Miter-Dąbrowska, a także prof. hon. dr Matthias Gleitze. Celem rozmów były działania na rzecz tworzenia w naszej uczelni innowacyjnych kierunków, jak np. ortetyka, ortopedia. Firma Ottobock ma być dla uczelni strategicznym partnerem, interesariuszem w badaniach i tworzeniu nowych kierunków medycznych. Rozmowy z prezydentem firmy na Europę wschodnią i środkowo-wschodnią oraz Afrykę (President East Europe, Middle East, Africa) Karl Heinzem Burghardtem są kolejnymi, w ślad za wizytami władz uczelni w siedzibie Ottobock w Niemczech. Ukoronowaniem rozmów było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Firmą Ottobock.

W tym miejscu należy podsumować wiele rozmów, spotkań, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Nasza Uczelnia nawiązała międzynarodowe kontakty w obszarze pielęgniarstwa oraz możliwych nowych kierunków studiów techniki dentystycznej i ortobioniki/ortopedii/ortetyki. W  dniach od 25 do 29 czerwca 2017 r. przebywała w Niemczech delegacja naszej Uczelni w składzie: JM Rektor prof. zw. dr. hab. Witold Stankowski, Prorektor dr Sonia Grychtoł, Koordynator Programu Erasmus dr Elwira Miter-Dąbrowska oraz prof. honorowy naszej Uczelni dr Matthias Gleitze, który zorganizował merytoryczny program spotkań i rozmów. Jednym z jego punktów  była m.in. wizyta w największym Laboratorium Techniki Dentystycznej Schollmeier w Hanowerze, gdzie zapoznano się ze stanem rozwoju niemieckiej techniki dentystycznej oraz w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze. Wspomniane rozmowy z Firmą Ottobock odbywały się w jej siedzibie w mieście Duderstadt. Poza tym delegacja z Polski została przyjęta przez burmistrza Miasta Duderstadt Wolfganga Nolte. JM Rektor oraz burmistrz miasta Duderstadt W. Nolte podkreślali znaczenie przyjaźni między oboma sąsiedzkimi krajami. Podczas przemówienia JM Rektor podkreślił, jak ważna jest przyjaźń między narodami przy zachowaniu pamięci o zbrodni Auschwitz. Powiedział: „Nasza Uczelnia, do której budynków w maju 1940 przywieziono pierwsze transporty więźniów, ma obowiązek nie tylko przypominania o tragedii, ale także patrzenia w przyszłość poprzez pielęgnowanie przyjaźni między narodami oraz przekazywanie wiedzy o prawach człowieka, by zapobiec powtórzeniu się zła przeszłości. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu spotkać ludzi, będących dla nas prawdziwymi przyjaciółmi”. W ostatnim dniu wizyty miało miejsce spotkanie z członkami Towarzystwa Polsko- Niemieckiego (Paul Schneegans, Gerd Müller, Udo Unzeitig), Klubu Rotary (Günter Reimann), Round Table ( Daniel Schneemann, Christoph Heinevetter, Deniz Hakkibilen) i innymi przyjaciółmi naszej uczelni ( Winfried Gassmann, Hans-Peter Menge) .

Wspomniane rozmowy w Laboratorium Techniki Dentystycznej Schollmeier miały także swój niezwykły wymiar. Właściciel firmy mistrz techniki dentystycznej Frank Schollmeier osobiście oprowadzał delegację uczelni po swoim dużym i nowoczesnym laboratorium, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt dentystyczny. Zaoferował swoje wsparcie w przypadku chęci otwarcia na naszej uczelni kierunku studiów Technika dentystyczna.

W Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze delegację przyjęła Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Iris Meyenburg-Altwarg, która wygłosiła interesujący wykład podczas ubiegłorocznej wizyty na naszej Uczelni na uroczystości czepkowania. Ogromna Klinika uniwersytecka Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze zachwycała nowoczesnym wyposażeniem i nowatorską koncepcją pielęgniarstwa. Zastępca dyrektora Akademii Kształcenia Pielęgniarstwa Andreas Blank oraz Prorektor naszej Uczelni Pani dr Sonia Grychtoł przedstawili kolejno kierunek studiów pielęgniarstwo. Rolę tłumacza przejęła dr Elwira Miter-Dąbrowska. Okazało się, że pomiędzy naszymi kierunkami kształcenia istnieją zarówno różnice, jak i podobieństwa. Przewidziano dalszą współpracę obu uczelni oraz wizytę nauczycieli Akademii Kształcenia Pielęgniarstwa w Oświęcimiu w przyszłym roku, celem omówienia szczegółów dalszej współpracy. Oprócz członków naszej delegacji w spotkaniu wzięły udział następujące osoby: Iris Meyenburg-Altwarg (Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze), Kerstin Bugow (Dyrektor  Akademii Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze), Andreas Blank (Zastępca Dyrektora Akademii Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze ), Gabriele Bledsoe (Koordynator Programu Erasmus w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze), Christiane Peters (Opiekun praktyk w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze), Daniel Rupp (praktykant).