Poznaj nasze kierunki studiów

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego bogatszy o nowy sprzęt edukacyjny

Data utworzenia: 21 września 2022r.

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego bogatszy o nowy sprzęt edukacyjny

Za nami Jubileuszowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki, której miłym zakończeniem było przekazanie przez jednego ze sponsorów – firmę Pilch z Ustronia, ekologicznej zabawki edukacyjnej z drewna – EKOMATIK dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Gra edukacyjna Ekomatik, nazywana „teatrem wyobraźni”, stanowi nowoczesną podstawę kształcenia w zakresie matematyki i oprogramowania dla dzieci zarówno w placówkach oświatowych, jak i w edukacji domowej. Składa się z drewnianych klocków (wykonanych z najwyższej jakości drewna barwionego bezpiecznymi i certyfikowanymi farbami), dzięki którym w czasie zabawy poszerzają się kompetencje społeczne dzieci zarówno tych wybitnie zdolnych, jak i tych posiadających trudności edukacyjne.

Ekomatik dzięki swojej prostocie pobudza dziecięcą wyobraźnię (co wzmacnia kreatywność dziecka), wspomaga pracę nauczycieli i wychowawców w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, szkolnych.

Badania projektowe i weryfikujące wartość metodyczną tego systemu, prowadzone były przez interdyscyplinarny zespół składający się z przedstawicieli pedagogiki, psychologii, matematyki, informatyki, programowania, oraz metodyków wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

To szerokie spektrum pracy z Ekomatikiem jest gwarantem atrakcyjności zajęć oraz urozmaiceniem pracy studentów z podopiecznymi. Jest to bez wątpienia wspaniały prezent i pomoc dydaktyczna.

Serdecznie dziękujemy więc Firmie Pilch za tak wspaniały dar.