Poznaj nasze kierunki studiów

Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 20 czerwca 2023r.

Trzy kobiety i mężczyzna pozują do zdjęcia trzymając w rękach podpisane porozumienia

W poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. Prorektor ds. Studenckich i Promocji Pan dr Radosław Folga podpisał porozumienie o współpracy z prof. dr hab. Oleh M. Topuzov (Топузов О.М.) – Doktor nauk pedagogicznych, Profesor, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Dzięki zawartej umowie, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu będzie współpracować z Instytutem Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie w zakresie m.in.:

  • wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz dydaktycznych dotyczących społecznych, kulturowych i edukacyjnych uwarunkowań rozwoju i wychowania dzieci, i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo,
  • prowadzenia pedagogicznych badań naukowych,
  • organizowania seminariów, konferencji naukowych, wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń, zajęć praktycznych,
  • realizowania wspólnych projektów naukowo-badawczych,
  • przygotowania wspólnych publikacji,
  • wymiany studentów i doktorantów,
  • wymiany nauczycieli akademickich.