Poznaj nasze kierunki studiów

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji na największych targach energetycznych w Polsce

Data utworzenia: 22 września 2020r.

Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji na największych targach energetycznych w Polsce

W dniach 15 do 17 września 2020 r. na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z odziałem w Bielsku-Białej Pana Janusza Juraszka, przedstawiciele Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: Dyrektor Instytutu dr Joanna Stuglik, prof. Igor Kurytnik oraz dr Adam Tarniowy, uczestniczyli w 33. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich.

Energetab to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego oraz jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej.

Ważnym punktem tegorocznych targów dla oświęcimskiej Alma Mater, były prowadzone podczas targów rozmowy dotyczące współpracy Uczelni i SEP oraz spółki Tauron w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu zgodnych z oczekiwaniami pracodawców.