Poznaj nasze kierunki studiów

Druki do pobrania

Podania oraz wnioski do Dyrektora Instytutu składamy na Dziennik podawczy tj.

Kancelaria ogólna pok. 1.13 Collegium Primum

e-mail: kancelaria@uczelniaoswiecim.edu.pl

 

Podanie do Dyrektora Instytutu


Wniosek dot. powtarzania seminarium dyplomowego


Podanie o wpis warunkowy


Informacja o uzyskanych ocenach z lektoratu języka angielskiego (+ podanie do Dyrektora Instytutu)


 

Oświadczenie o zmianie danych osobowych


Wniosek o Indywidualny Tok Studiów

(Należy dołączyć odpowiedni załącznik np. zaświadczenie o zatrudnieniu)

KARTA ITS obowiązująca  od 2020 r.

Komunikat nr 24-2020 Prorektora ds. Studenckich – karta ITS


Komunikat nr 08/2022 Prorektora ds. Nauczana i Rozwoju- karta IPS

KARTA IPS 2022


komunikat nr 72023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – karta seminarium, … pracy

zał. nr 1 karta przebiegu seminarium dyplomowego

zał. nr 2 karta tematu pracy dyplomowej

zał. nr 3 karta zmiany tematu pracy dyplomowej


Wniosek do Dyrektora Instytutu – zastrzeżenie poufności pracy dyplomowej


Podania do Rektora


Dla Dydaktyków

Zarządzenie 52-2021 ws. wprowadzenia procedury zgłaszania konferencji naukowo-dydaktycznych

Zał. nr 1 – WNIOSEK O ORGANIZACJĘ KONFERENCJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

Zał. nr 2 – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONFERENCJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ


Wniosek kandydata na wyjazd na konferencję (krajowy)


Zarządzenie 115-2020 ws. wprowadzenia Procedury zmiany terminu zajęć oraz konsultacji

Zarządzenie 73-2022 ws. zm. zał do zarz. 115-2020 – zmiana procedury zmiany terminu zajęć

PROCEDURA ZMIANY TERMINU ZAJĘĆ ORAZ KONSULTACJI

 

– Załącznik nr 1

Załącznik nr 3