Poznaj nasze kierunki studiów

Praktyki

 

Wszelkie pytania dot. praktyk należy kierować do poszczególnego koordynatora.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Koordynatorem do spraw praktyk na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest mgr Ewa Zimny (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, mail: ewa.zimny@mup.edu.pl).

 

Druki do pobrania:

praktyki – druki PPiW od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich_Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Decyzja Dyrektor Instytutu NHiS 7-2023 – instytutowy regulamin praktyk

Kierunek Filologia angielska

Koordynatorem do spraw praktyk na kierunku Filologia angielska jest mgr Dorota Tutka (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, mail: dorota.tutka@mup.edu.pl);

 

Druki do pobrania:

  1. Praktyka – studia od 2023,  czyli rok 1 (Praktyka_druki_studia od 01.10.2023)
  2. Praktyka – studia od 2021 i 2022, czyli rok 2 i 3 (Praktyka_druki_studia w latach 2021-2024 i 2022-2025)
  3. Praca – studia od 2023, czyli rok 1 (Praca_druki_studia od 01.10.2023)
  4. Praca – studia od 2021 i 2022, czyli rok 2 i 3 (Praca_druki_studia w latach 2021-2024 i 2022-2025)

 

Załącznik nr 2a do Instytutowego Regulaminu Praktyk Studenckich_Filologia od 01.10.2023

Załącznik nr 2b do Instytutowego Regulaminu Praktyk Studenckich_Filologia 2021-2024 i 2022-2025

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich_Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Decyzja Dyrektor Instytutu NHiS 7-2023 – instytutowy regulamin praktyk

 

Kierunek Pedagogika resocjalizacyjna

Koordynatorem do spraw praktyk na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna jest dr Andrzej Świerczek (dyżur: w zakładce „Dyżury wykładowców”, mail: andrzej.swierczek@mup.edu.pl);

 

Program Praktyk Zawodowych – Pedagogika resocjalizacja

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich_Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Decyzja Dyrektor Instytutu NHiS 7-2023 – instytutowy regulamin praktyk

Druki do pobrania (dot. wszystkich kierunków)

Druki do pobrania   (obowiązujące od roku akadem. 2023/2024):

Regulamin_Studenckich_Praktyk_Zawodowych

Załącznik_nr_1a_-_porozumienie_stale_od_01.10.2023

Załącznik_nr_1b_-_porozumienie_jednorazowe_od_01.10.2023

Załącznik_nr_2_-_skierowanie_od_01.10.2023

Załącznik_nr_3a_-_wniosek_od_01.10.2023

Załącznik_nr_3b_-_wniosek_od_01.10.2023

Zarządzenie_74-2023_ws._wprowadzenia_Regulaminu_Studenckich_Praktyk_Zawodowych