Poznaj nasze kierunki studiów

O Instytucie

Administracja publiczna i komunikowanie społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia magisterskie – nowość!

Ekonomia studia magisterskie

Finanse i Rachunkowość studia licencjackie

Zarządzanie studia licencjackie


Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie powstał w październiku 2022 roku w wyniku restrukturyzacji trzech innych instytutów. Obecnie w instytucie prowadzone są studia I go stopnia: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja publiczna i komunikowanie społeczne oraz studia II go stopnia: Ekonomia.

Studia I go stopnia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci po zakończonej nauce (3 lata – 6 semestrów) otrzymują tytuł licencjata.
Studia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci po zakończonej nauce (2 lata – 4 semestry) otrzymują tytuł magistra.

Oprócz realizowania przedmiotów przewidzianych programem studiów, studenci odbywają również obowiązkowe praktyki zawodowe, podczas których nabywają  praktycznych umiejętności.

W trakcie studiów studentki i studenci mają możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych, spotkaniach z praktykami a także wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus.


Warto zobaczyć:

Koła naukowe:

      Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studenckie Koło Naukowe Sztuk Walki

Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP

Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych ORŁY