Poznaj nasze kierunki studiów

Opiekunowie roczników

Kierunek Finanse i Rachunkowość

mgr Joanna Miłoń – I rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Justyna Dąbrowska – II rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Sylwia Kołakowska – III rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kierunek Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopień

dr Katarzyna Kruczek – I i III rok (studia niestacjonarne)

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

mgr Grzegorz Ćwiękała – I rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Jarosław Zwierzyna – II rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Bogdan Nowosad – III rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kierunek Zarządzanie I stopień

dr Rafał Paprocki – I rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Ewa Waliczek – II rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

mgr Luiza Mańkowska Wóbel – III rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Kierunek Ekonomia II stopień

dr Radosław Folga – II rok (studia niestacjonarne)