Poznaj nasze kierunki studiów

Opłaty za studia

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/oplaty-za-studia/rodzaje-oplat/

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022

Zarządzenie 46-2022 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu pkt ECTS od 2022-23

Zarządzenie 47-2022 ws. opłat za kształcenie na st. niestacjonarnych od 2022-23

Zarządzenie 48-2022 ws. określenia wysokości opłaty – potwierdzanie efektów uczenia się od 2022-23

Zarządzenie 49-2022 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2022-23

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Zarządzenie 39-2021 ws. opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2021-2022

ZARZĄDZENIE 39/2021 DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021

Zarządzenie 38-2021 ws. określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się od roku akademickiego 2021-2022

Zarządzenie 40-2021 ws. opłat za powtarzanie semestru lub przedmiotu (wpis warunkowy)

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 40 – Wysokość opłat za 1 punkt ECTS ustalona dla poszczególnych kierunków

Zarządzenie 41-2021 ws. wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów-cudzoziemców od roku akademickiego 2021-22

Uchwała 27-2021 ws. określenia warunków i trybu pobierania opłat oraz zwalniania z opłat

Zał. nr 1 do Uchwały 27-2021 – WARUNKI I TRYB POBIERANIA OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Zał. nr 2 do Uchwały 27-2021 – ZASADY ZWALNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za czesne są proszone o wysłanie maila do Działu Administracyjno-Gospodarczego (dzial.administracji@uczelniaoswiecim.edu.pl) pok. 3.19 max. w dniu uiszczania ww. opłaty.