Poznaj nasze kierunki studiów

Praktyki

Praktyki Studenckie Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

Wszelkie pytania dot. praktyk należy kierować do poszczególnego Koordynatora.

 

Koordynatorem do spraw praktyk  na kierunku Finanse i Rachunkowość są:

 

mgr Joanna Miłoń  – I rok

dr Justyna Dąbrowska – II rok

dr Sylwia Kołakowska – III rok

 

Koordynatorem do spraw praktyk  na kierunku Zarządzanie jest:

 

mgr Luiza Mańkowska – Wróbel – I rok

mgr inż. Karolina Pawlusiak – II i III rok

 

 

Koordynatorem do spraw praktyk  na kierunku Ekonomia jest:

 

mgr Luiza Mańkowska – Wróbel

 

Koordynatorem do spraw praktyk  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Administracja publiczna i komunikowanie społeczne jest:

 

mgr Grzegorz Ćwiękała

 

Dokumentacja – kierunek Zarządzanie rok I od 2023

Moduł HiEB

Moduł ZKI

Moduł ZTHG

Rok I Przedmioty Kształcenia Ogólnego

SYLABUSY PRAKTYKI

pobrane  Instytutowy-Regulamin-Praktyk-Studenckich

Dokumentacja

pobraneZarządzenie 12-2023 ws. wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych

pobraneRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

pobraneInstytutowy Regulamin Praktyk Studenckich