Poznaj nasze kierunki studiów

Seminaria

Opiekunki/owie prac są wybierani przez studentki/ów zgodnie z preferencjami z grona wszystkich osób mogących prowadzić seminaria, ale do maksymalnego górnego limitu osób mogących uczestniczyć w seminarium, tj. 6 dla studiów magisterskich oraz 10 dla licencjackich.

Sylwetki opiekunek/ów są aktualizowane i prezentowane w załączniku pod tekstem.

W pierwszej kolejności wyboru dokonują osoby o najwyższej średniej z całego przebiegu studiów, w kolejnych dniach będą otwierane zapisy dla osób o niższej średniej, wg schematu: 1-2 dzień: 5.00-4.5, 3 dzień 4.49-4.0, 4 dzień 3.99-3.5, 5 dzień – <3.5.

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektor instytutu oraz przyszłej/go opiekun/a (na podstawie podania do dyrektor instytutu), można zakwalifikować do danej/go opiekun/a osoby, których zainteresowania naukowo-badawcze pokrywają się z obszarem zainteresowań opiekun/a, ale nie dostały się do wybranej osoby.

Osoby, które nie dokonają zapisu do żadnej/go z opiekunów mają obowiązek poinformować sekretariat instytutu o takiej sytuacji, nie później niż do 14 dni od rozpoczęcia nowego semestru. Te osoby będą kwalifikowane do opiekun/ów, do których zapisało się najmniej osób, bez możliwości wyboru.

Terminy wyboru opiekunek/ów będą podawane z wyprzedzeniem, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem wyboru.

Aktualnie zapisy prowadzone będą w ramach grupy na MS TEAMS, do której dostęp będzie przydzielony w wyznaczonych terminach zgodnie z zasadami j.w.