Poznaj nasze kierunki studiów

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

dr Dobrochna Sztajerska

dyrektor.inoeib@uczelniaoswiecim.edu.pl

dobrochna.sztajerska@mup.edu.pl


dr Justyna Dąbrowska

Zc-a Dyrektora Instytutu

justyna.dabrowska@mup.edu.pl


 dr inż.  Sylwia Kołakowska

Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansów

sylwia.kolakowska@mup.edu.pl


dr Katarzyna Kruczek

Kierownik Zakładu Administracji i Bezpieczeństwa

katarzyna.kruczek@mup.edu.pl