Poznaj nasze kierunki studiów

Wykładowcy

dr Dobrochna Sztajerska

Dyrektor Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

dyrektor.inoeib@uczelniaoswiecim.edu.pl

dobrochna.sztajerska@mup.edu.pl

 

Jestem jakościowcem, procesowcem, psycholożką, filolożką oraz praktykiem i teoretykiem zarządzania. Posiadam i wykorzystuję, do doskonalenia różnych organizacji, wiele certyfikatów i dyplomów m.in. auditora zewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz green belt, etc. Jestem wielką fanką myślenia, jeszcze większą zwierząt, sportu, muzyki, teatru, opery, podróżowania, języków obcych i wielu innych aktywności. Prowadzę seminaria dyplomowe, realizuję liczne badania oraz piszę artykuły, przede wszystkim z zakresu jakości oraz psychologii i zarządzania. Uczę na każdym kierunku realizowanym przez instytut a ponieważ lubię to, co robię i szanuję Państwa czas, to wymagam. Zapraszam na zajęcia ????


dr Justyna Dąbrowska

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie

justyna.dabrowska@mup.edu.pl

 

Justyna Dąbrowska jest absolwentką Manchester Business School w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskała tytuł doktora w zakresie zarządzania. Obecnie pracuje w Małopolskiej Uczelni Państwowej oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od strony naukowej interesują ją zagadnienia związane z badaniem efektywności organizacji (finansowej i operacyjnej), koncepcją co-management, regionalnymi systemami innowacji oraz wpływem technologii na rozwój handlu, działań marketingowych i merchandisingowych. Wcześniej związana była z Manchester Science Park (MSP), gdzie pracowała jako kierownik Międzynarodowego Centrum Innowacji. Była odpowiedzialna za organizację wsparcia merytorycznego i finansowego dla firm z sektora high-tech oraz za współpracę z otoczeniem zewnętrznym na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Przed objęciem stanowiska w MSP, Justyna pracowała dla Innova SpA w Rzymie, gdzie była zaangażowana w projekty i ekspertyzy prowadzone dla Komisji Europejskiej. Wielokrotnie pełniła funkcję eksperta w projektach, zadaniem których było badanie efektywności organizacji B+R czy budowanie polityki rozwoju i innowacji na poziomie regionalnym, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Justyna Dąbrowska występowała na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Danii, Polsce, Francji, Estonii, Litwie, Włoszech, Szwecji, Niemczech i Rosji. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Justyna od zawsze lubiła podróżować i poznawać nowe kultury. Jako licealistka wyjechała na stypendium do Francji, gdzie zdawała maturę, a później studiowała.

Uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Angers we Francji. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci. Posiada narodowość polską oraz brytyjską.

 

 

Zakład Zarządzania i Finansów

dr inż. Sylwia Kołakowska

Kierownik Zakładu Zarządzania i Finansów

sylwia.kolakowska@mup.edu.pl

 

Jestem nauczycielem akademickim zajmującym się analizowaniem szeroko rozumianych procesów ekonomicznych w różnych aspektach. To co szczególnie mnie interesuje to implementacja metod stosowanych w innych dziedzinach do opisu zjawisk gospodarczych. Interdyscyplinarność to pojęcie, które jest dla mnie istotne. W dzisiejszych czasach nie możemy zajmować się tylko i wyłącznie teorią, choć bez niej nie zrozumiemy rzeczywistości, dlatego staram się łączyć elementy teorii i praktyki podczas prowadzenia zajęć.

Od lat czynnie współpracuje jako data scientist z instytucjami, które zajmują się projektowaniem dedykowanych modeli ekonomicznych. Jestem również współautorką publikacji w czasopismach międzynarodowych, promotorem i recenzentem prac dyplomowych.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną, uwielbiam podróże te bliskie i dalekie w towarzystwie mojej rodziny.


dr Radosław Folga

Zakład Zarządzania i Finansów

radoslaw.folga@mup.edu.pl

 

Jestem praktykiem i teoretykiem zarządzania. Studia i doktorat realizowałem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z oświęcimską uczelnią związany prawie od początku jej funkcjonowania. Wykładam ekonomię, zarządzanie, marketing i administrację publiczną. Hobbystycznie zaprzyjaźniony również z matematyką. Prowadzę seminaria dyplomowe. Mam bogate doświadczenie zawodowe, zwłaszcza w zarządzaniu – w sektorze prywatnym, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Uwielbiam młodych ludzi, inspirują mnie. Praca dydaktyka akademickiego daje mi wiele radości i satysfakcji. Chętnie podejmuję nowe wyzwania. Od zawsze związany z ziemią oświęcimską. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Lubię działać charytatywnie. Moją największą pasją są motocykle.


dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

Zakład Zarządzania i Finansów

katarzyna.wadon-kasprzak@mup.edu.pl

 

Jestem doktorem nauk matematycznych w zakresie matematyki. Interesuje mnie wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie nauczania przedmiotów ścisłych. Z Uczelnią jestem związana od 2015 roku. Lubię współpracę z młodzieżą. W początkowym okresie pracy na Uczelni byłam opiekunem Studenckiego Koła Matematyków, jak również inicjatorem uczestnictwa Uczelni w Małopolskiej Nocy Naukowców i  Nocy Biologów. Prowadziłam kursy z matematyki dla maturzystów. Ponadto współorganizowałam dni otwarte Uczelni. 


dr Rafał Paprocki

Zakład Zarządzania i Finansów

rafal.paprocki@mup.edu.pl

 

Jestem ekonomistą, badaczem rynku i zachowań konsumentów, tłumaczem i lektorem języka angielskiego. Jestem wielkim fanem praktycznego podejścia do nauki, pracuję zgodnie z maksymą „Rozumieć, to tłumaczyć prostymi słowami i stosować na co dzień”. W pracy dydaktycznej, badawczej i naukowej stawiam na połączenie uniwersalnych wartości i innowacyjnych rozwiązań. Fascynuję się ludzkimi zachowaniami, które objaśniam poprzez behawiorystykę, kognitywistykę, teorię systemów i neuronauki. Mam na koncie kilka przygód i osiągnięć spoza świata nauki – wspinaczki w Himalajach, medal mistrzostw świata w trójboju siłowym klasycznym, wyprawy do najdalszych zakątków naszej planety. W pracy ze studentami stawiam na połączenie rozumu i emocji – nauka to wielka przygoda, która pozwala nam zrozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy.


dr Ewa Waliczek

Zakład Zarządzania i Finansów

ewa.waliczek@mup.edu.pl

 

Jestem teoretykiem i praktykiem marketingu. Studia i doktorat realizowałam na AGH w Krakowie. Posiadam doświadczenie zawodowe jako specjalista ds. sprzedaży, gdzie aranżowałam odpowiednie dla przedsiębiorstwa strategie marketingowe. Moje zainteresowania skupione są wokół produktu, jego promocji oraz decyzji zakupowych klientów. Posiadam min. zaświadczenie z zakresu psychologii zarządzania sprzedażą i obsługi klienta oraz certyfikat zarządzania jakością. Uczestniczyłam w wielu konferencjach związanych marketingiem. Sprzedaż produktów, ich promocja oraz zachowania nabywców – głównie produktów żywnościowych – są domeną moich badań i wielu publikacji naukowych. Interesuję się zdrowym odżywianiem i sportem, lubię zwierzęta (posiadam 3 dziewczynki SFINKSY), podróżuję po górach, skończyłam Szkołę Muzyczną na skrzypcach i fortepianie – dlatego już od dawna interesuje mnie muzyka klasyczna. Uczę przedmiotów związanych z marketingiem i sprzedażą na kierunku Zarządzanie.  Na swoich wykładach podkreślam, że „każdy człowiek jest inny” i dlatego sądzę, że wszyscy z nas potrzebują indywidualnego i specyficznego podejścia do tematów, którymi aktualnie są zainteresowani. Zapraszam Państwa na zajęcia!

 


dr inż. Łukasz Dąbek

Zakład Zarządzania i Finansów

lukasz.dabek@mup.edu.pl

 

Posiada bogate przygotowanie teoretyczne zdobywane na znanych i renomowanych uczelniach. Jest absolwentem studiów magistersko-inżynierskich prowadzonych na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie (specjalność zarządzanie finansami i bankowość). W ramach stypendium swoją wiedzę zgłębiał dodatkowo w Institut d’administration des entreprises de Lille (Francja). Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz ekspertów-praktyków Ernst & Young Academy of Bussiness. Studia doktorskie ukończone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska finansowana była z grantu Narodowego Centrum Nauki.

Silną stroną Łukasz Dąbka jest fakt, iż jest nie tylko teoretykiem, lecz również praktykiem. Posiada on wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości i projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w wielu ciekawych i istotnych dla gospodarki projektach (np. pionowej i poziomej konsolidacji branży czy programie emisji obligacji hipotecznych). Bogaty staż przemysłowy pozwala mu wzbogacać przekazywaną wiedzę teoretyczną przykładami praktycznymi.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badawczych, teorii gier, finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania strategicznego. Hobbistycznie pasjonuje się sieciami komputerowymi, mechaniką kwantową, turystyką i lotnictwem cywilnym.

 


dr Joanna Miłoń

Zakład Zarządzania i Finansów

joanna.milon@mup.edu.pl

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie na kierunku Marketing i Zarządzanie (specjalność zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa). Wykładowca Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu oraz doktorantka WZ AGH.

Uczestniczka wielu konferencji oraz autorka publikacji z zakresu marketingu. Pedagog z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie przedmiotów ekonomicznych, finansowych i administracyjnych. Ukończyła szereg studiów podyplomowych poszerzając zakres kompetencji w obszarach zarządzania oświatą, pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej i wspomagającej rozwój uczniów z autyzmem.  Praktyk w obszarze ubezpieczeń, event marketingu oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Koordynator wielu projektów z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej oraz pomysłodawca innowacji pedagogicznych. Aktywnie uczestniczy w transferze wiedzy z nauki do praktyki.

Obecnie jej główne zainteresowania naukowe i badawcze skupione są wokół event marketingu, experience marketingu oraz zarządzania.

Prywatnie mama dwójki dzieci.  W wolnym czasie pasjonatka podróży i muzyki oraz zdrowego stylu życia.


mgr Monika Wróbel

Zakład Zarządzania i Finansów

monika.wrobel@mup.edu.pl

 

Pracuję jako nauczyciel, wykładowca, doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych. Jestem czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Moje zainteresowania zawodowe związane są z ekonomią, finansami oraz technologiami informacyjnymi w edukacji. Jestem autorką podręcznika dla uczniów technikum i słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technika ekonomisty i technika rachunkowości. Współpracuję z wieloma instytucjami, koordynuję projekty edukacyjne, jestem pomysłodawcą innowacji pedagogicznych.

Prywatnie jestem żoną i mamą. W wolnym czasie pasjonatką podróży, dobrej kuchni, muzyki, sportu i zdrowego stylu życia. Lubię ludzi szczerych, otwartych i uśmiechniętych J i pracowitych.


dr Anna Jonkisz-Zacny

Zakład Zarządzania i Finansów

anna.jonkisz-zacny@mup.edu.pl

 

Jestem nauczycielem akademicki z obszaru finansów, rachunkowości i podatków na co dzień pracuję w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, prowadzę także zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Współpracuję z firmami szkoleniowymi specjalizuje się w zagadnieniach finansowo – księgowych, płacowo – kadrowych oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mam wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim.

Posiadam teoretyczne i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności.

Prywatnie interesuję się architekturą i nieruchomości, lubię góry i wyzwania, a jednym z nich jest praca z ludźmi. W pracy ze studentami jak i w życiu cenię sobie uczciwość i jasne zasady.


mgr inż. Karolina Pawlusiak

Zakład Zarządzania i Finansów

karolina.pawlusiak@mup.edu.pl

 

Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z ciągłym doskonaleniem, optymalizowaniem, zarządzaniem i jakością. Jestem doktorantką w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzę zajęcia w obszarze Zarządzania, Lean Management, Total Quality Management oraz takie, które związane są z kreatywnym myśleniem. Jestem członkinią Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci Lean Higher Education. Prowadzę badania z zakresu zarządzania i jakości, a wyniki swoich prac publikuję w czasopismach naukowych oraz prezentuję na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prywatnie jestem żoną i mamą dwojga przedszkolaków. Pasjonuje mnie sport – uwielbiam pływać i jestem Runmageddończykiem. Lubię mocne brzmienia rockowe, dobre kino i literaturę romantyczną.

Do zobaczenia na zajęciach ????!


mgr Luiza Mańkowska-Wróbel

Zakład Zarządzania i Finansów

luiza.mankowska-wrobel@mup.edu.pl

 

Rodowita Oświęcimianka, związana z MUP od samego początku działalności Uczelni. Obszary moich zainteresowań naukowych i dydaktycznych to finanse, rachunkowość, zarządzanie i komunikacja społeczna oraz turystyka w szczególności turystyka wodna. W pracy dydaktycznej wykorzystuję swoje wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte poza Uczelnią między innymi jako członek organów nadzorczych w spółkach skarbu państwa. Od ponad 10 lat jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP. Lubię pracę z młodzieżą, daje mi ona siłę do działania. Prywatnie moją pasją jest żeglarstwo i podróże. Jestem aktywnym członkiem Klubu Żeglarskiego Ziemowit w Tychach oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Oświęcimiu. Zapraszam na zajęcia ????.


 

dr Elżbieta Rak-Młynarska

Zakład Zarządzania i Finansów

elzbieta.rak-mlynarska@mup.edu.pl

Jestem doktorem nauk ekonomicznych, studia i doktorat realizowałam w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a swoje życie zawodowe związałam ze szkolnictwem wyższym, gdzie obok działalności naukowo-dydaktycznej pełniłam funkcje prodziekana, dziekana i prorektora.  Moje zainteresowania naukowe dotyczą problemów ekonomii, finansów a ostatnio również logistyki. Praca ze studentami daje mi wiele satysfakcji a zapał i energia młodych ludzi mobilizują do dalszych działań i zachęcają do przekazywania wiedzy kolejnym rocznikom studentów. Jestem promotorką wielu prac licencjackich i magisterskich i z dumą obserwuję, jak ich autorzy obecnie zajmują kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji publicznej.

Prywatnie lubię piesze wycieczki, podróże i różnorodną muzykę.


dr Sławomir Saltarius

Zakład Zarządzania i Finansów

slawomir.saltarius@mup.edu.pl

Jestem nauczycielem akademickim zajmującym się różnymi aspektami prawa podatkowego i administracyjnego. Studia i doktorat realizowałem w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem doktorem nauk prawnych. Szczególnie istotne jest dla mnie łączenie teorii z praktyką, zarówno w pracy zawodowej jak i podczas prowadzenia zajęć. Dlatego też dodatkowo jestem czynnym doradcą podatkowym (wpis nr 14373) i biegłym sądowym ds. podatków przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Specjalizuję się głównie w prawie podatkowym i administracyjnym, zarówno materialnym jak i procesowym, interesuję się tematyką związaną z tworzeniem i stosowaniem prawa. Jako praktyk łączę wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pracowałem w organach podatkowych, firmach doradztwa podatkowego, zaś obecnie prowadzę własną kancelarię podatkową. Możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy w pracy  dydaktyka akademickiego daje mi wiele zadowolenia i satysfakcji.

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

dr Katarzyna Kruczek

Kierownik Zakładu Administracji i Bezpieczeństwa

katarzyna.kruczek@mup.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa, audytor wewnętrzny, absolwentka Executive MBA, autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania, członek licznych Rad Naukowych w tym Rady Naukowej popularno-naukowego Kwartalnika KontrolerInfo


 

dr Małgorzata Zarębska

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

malgorzata.zarebska@mup.edu.pl

 

Jestem PR-owcem, marketingowcem, działaczem społecznym, wykładowcą akademickim. Od dwudziestu paru lat prowadzę zajęcia na uczelniach wyższych. Z MUP jestem związana od początku jej istnienia, czyli od 2005 roku. Od ośmiu lat jestem radną Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury, członkiem Rady Beskidzkiej Izby Gospodarczej, członkiem Rady Społecznej Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej, wiceprezesem Stowarzyszenia Niezależni.BB, właścicielem Agencji PR. W pracy ze studentami stawiam wszystko na jedną kartę – uczę praktycznie. Lubię Was angażować w projekty, badania i zajęcia, na których wręcz nie można tylko siedzieć (zresztą sama nie zniosłabym nudy). Ze studentami dzielę się wiedzą, doświadczeniem i energią. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci: dwóch dorosłych córek i nastoletniego syna (prawie mamą dwóch buldożków francuskich). To moje dzieci nauczyły mnie komunikacji z młodymi ludźmi, a właściwie ciągłego procesu optymalizacji tej komunikacji. Przysięgałam im, i słowa dotrzymuję, że studentów nie zanudzę. Moje hobby to sport i podróże motocyklem – motocykl prowadzę sama, a prawko na niego, w 2014 roku, zdałam za pierwszym razem.


 

dr Grzegorz Baziur

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

grzegorz.baziur@mup.edu.pl

 

Jestem historykiem, zajmuję się również geopolityką, teorią rosyjskiej wojny informacyjnej, działań hybrydowych, z tych dziedzin prowadzę też zajęcia (np. Bezpieczeństwo państwa, Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego). Posiadam certyfikaty różnych organizacji, jak np. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z zakresu kierowania placówkami wypoczynkowymi. Lubię i cenię ludzi otwartych na świat, wędrówki, podróże, przygody, obozy pod namiotami, dobrą muzykę i podobne filmy. Na Uczelni prowadzę seminaria dyplomowe, realizuję liczne badania oraz piszę artykuły z zakresu społecznej historii Polski, stosunków międzynarodowych, w tym polsko-sowieckich i polsko-rosyjskich oraz systemów totalitarnych i geopolityki. Nauczam na wielu kierunkach realizowanych przez Instytut i lubię to, co robię, chcę też przekazać Państwu jak najwięcej wiedzy z zakresu moich zainteresowań, jak i zaktywizować Państwa do nauki, która w przyszłości może okazać się przydatną w pracy zawodowej Zapraszam na prowadzone przeze mnie zajęcia i seminaria.


dr Bogdan Nowosad

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

bogdan.nowosad@mup.edu.pl

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent romanistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i nauk społecznych w Instytucie Katolickim w Paryżu. Stypendysta Fundacji Batorego podczas pobytu studyjnego w Uniwersytecie Bolońskim. Autor licznych publikacji o integracji europejskiej. Nauczyciel akademicki i czynnie uprawiający zawód tłumacza przysięgłego języków francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. W MUP prowadzi zajęcia, także seminaria dyplomowe, na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja publiczna.


dr Dawid Pająk

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

dawid.pajak@mup.edu.pl

 

Jestem funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, gdzie pracuje w Wydziale Kryminalnym. Służbę w Policji łączę z pracą w MUP w Oświęcimiu. Jestem również członkiem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie miałem okazje prowadzić mecze na poziomie obecnej II Ligi. Studia i doktorat realizowałem w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Praca dydaktyczna i zawodowa daje mi wiele radości i satysfakcji. Pozwala ciągle się rozwijać. Posiadam ukończone liczne szkolenia, kursy i studia podyplomowe. Obszary moich zainteresowań naukowych i dydaktycznych to głównie bezpieczeństwo. Ostatnimi czasy staram się poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Prywatnie interesuję się sportem i nowinkami technologicznymi. Chętnie podejmuje nowe wyzwania. Cenię ludzi szczerych i otwartych. Do zobaczenia na zajęciach.


dr Marek Niechwiej

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

marek.niechwiej@mup.edu.pl

 

Z wykształcenia jestem prawnikiem, politologiem, dziennikarzem, filozofem i historykiem. Prace magisterskie z prawa, politologii i filozofii pisałem i broniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktoratu z zakresu nauk humanistycznych w dyscyplinie historycznej broniłem na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w 2011 roku. Aktualnie przygotowuję się do egzaminu zawodowego w zakresie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W przyszłości pragnę kontynuować działalność i pracę zawodową w zakresie naukowo-badawczym w kierunku prawniczym oraz pedagogicznym jako nauczyciel akademicki także w zakresie pracy habilitacyjnej w temacie prawa karnego materialnego i procesowego, dotykając też dziedziny filozofii prawa i historii karnistyki oraz penalistyki w Polsce.

W międzyczasie pracowałem na wielu uczelniach wyższych, między innymi na Wydziale Prawa i Administracji UJ w katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Wykładałem prawo cywilne materialne z elementami procesu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyższej szkole e-college w Siemianowicach Śląskich, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Aktualnie od sześciu semestrów jestem stałym współpracownikiem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie i opiekuję się kierunkami: agent celny oraz coaching wraz z doradztwem zawodowym, wykładając m.in. przedmioty z zakresu charakterystyki i polityki rynku pracy, prawa i postępowania celnego, procedury i materii administracyjnej, prawa unijnego i wspólnotowego, umów międzynarodowych ratyfikowanych w sprawach celnych a także uregulowań okołocelnych w zakresie unijnego kodeksu celnego, traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z zastosowaniem polskiego prawa celnego, gruntownie znowelizowanego po wejściu Polski do struktur celnych unii Europejskiej. Jestem też praktykiem w zakresie działalności prawniczej.

Jestem m.in. autorem kilkudziesięciu haseł w zakresie III I IV tomu wielkiego Słownika Historii Doktryn Politycznych, opracowanego przez pracowników UJ, wydanego nakładem Wydawnictwa Sejmowego.

W Małopolskiej Uczelni  Państwowej pracuję od 2021 r. Specjalizuję się w zakresie przedmiotów prawniczych, rozwijając – zgodnie z wykształceniem – pasje: filozoficzną, politologiczną w zakresie teorii doktryny oraz dziennikarską, mając doświadczenie w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Prywatnie jestem ojcem pełnoletniej córki, którą bardzo kocham i uwielbiam spędzać z nią czas. Sport to dla mnie sposób na wypoczynek. Kolarstwo, pływanie, narciarstwo – traktuję jako relaks i zdrowie.

 


dr Zbigniew Klima

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

zbigniew.klima@mup.edu.pl

 

Jestem politologiem, choć w moim życiu tworzyłem i kreowałem naprawdę wiele rzeczy. Fascynuje mnie cyfrowa zmiana społeczna jaka dokonała się w ciągu ostatnich 20 lat. Staram się być jej aktywnym twórcą. Gdy opowiadam o zarabianiu pieniędzy na YouTube, zbiórkach publicznych w Internecie, technologii blockchain czy też nagrywanie podcastów – idąc do mnie na zajęcia masz pewność, że w tym działaniach wielokrotnie czynnie uczestniczyłem. Ale interesuje mnie także przeszłość. To jakie chcemy budować na niej fundamenty naszych wspólnych relacji. Byłem świadkiem, jak odchodzą ostatni więźniowie I transportu do KL Auschwitz. Znałem ich, także na stopie towarzyskiej. Wszyscy mieli bardzo wysokie zdanie o współczesnej młodzieży. To przesłanie warto kontynuować w murach naszej Uczelni.

Działam społecznie – jestem wiceprezesem wielokrotnie nagradzanego Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Kreujemy projekty upamiętniające mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, więźniów KL Auschwitz Birkenau. Zrealizowaliśmy 10 filmów dokumentalnych, wydaliśmy kilka książek. Ale przede wszystkim dotarliśmy do świadków historii do których nie dotarł nikt.


dr Grzegorz Ćwiękała

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

grzegorz.cwiekala@mup.edu.pl

 

Jestem człowiekiem otwartym na wiedzę. Pozyskuję ją i z wielką przyjemnością przekazuję ją ludziom, szczególnie Państwu, naszym studentom. Z wykształcenia jestem politologiem, ale robiłem i robię w życiu różne rzeczy. Od telemarketingu, przez badania społeczne dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, po nawet ochronę obiektów. Na oświęcimskiej Uczelni pracuję od niemal jej początków. Specjalizuję się w kwestiach administracyjnych, politycznych, nieobce jest mi zarządzanie publiczne w różnych jego obszarach, a także pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów. Stąd też prowadzę zajęcia na bezpieczeństwie wewnętrznym, administracji publicznej i komunikowaniu oraz na zarządzaniu. Uwielbiam góry, hokej na lodzie, książki, muzykę i dobry film. Te doświadczenia i zainteresowania zawodowo-życiowe staram się wplatać w moją pracę i dawać Państwu radość, która połączona z wymaganą przeze mnie pracą, przynosi i przyniesie satysfakcję i stanowi wystarczające zaproszenie na moje zajęcia.????


dr Jarosław Zwierzyna

Zakład Administracji i Bezpieczeństwa

jaroslaw.zwierzyna@mup.edu.pl

Ukształtował mnie sport wyczynowy (lekka atletyka, pływanie, narciarstwo, nurkowanie). Jednak egoistyczna pogoń za lepszym wynikiem, który stosunkowo łatwo mi przychodził, skłoniła mnie do refleksji i postanowiłem wykorzystać umiejętności, żeby ratować innych w ekstremalnych środowiskach. Tak po prostu… by inni mogli żyć. W chwili, gdy w 1994 roku składałem przysięgę jako ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego miała ona dla mnie wymiar tylko rzeczywistej akcji. W chwili zdobycia stopnia instruktora ratownictwa wodnego WOPR, zyskała wymiar wielu uratowanych tonących – przez wyszkolonych przeze mnie ratowników, studentów i słuchaczy. Z chwilą napisania dysertacji doktorskiej wiem, że postrzegać można ją i w trzecim wymiarze – tworzenia, badania i udostępniania obiektywnej wiedzy z zakresu ratownictwa społeczeństwu, ratownikom i instruktorom, oddziałując na rzesze ludzi. Dziś wiem, że skutecznie ratować można również piórem. Praca zawodowa w charakterze wykładowcy – adiunkta w MUP Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego oraz instruktorska – w WOPR – wymagają ode mnie ustawicznego uczestnictwa w działalności ratowniczej i ciągłej weryfikacji założeń teoretycznych z praktyką. Pełnienie wielu stanowisk dowódczych i kierowniczych w sektorze szeroko rozumianego bezpieczeństwa daje mi taką możliwość. Wśród nich znajdują się funkcje: Prezesa Śląskiego WOPR w Katowicach, Komendanta Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej (FOC) woj. śląskie – Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego, V-ce prezesa zarządu Oddziału Miejskiego WOPR Katowice, Koordynatora kąpielisk morskich na półwyspie Helskim w gminie Jastarnia, Specjalisty Eksperta Krajowego do spraw prognozowania zagrożeń i ratownictwa wodnego Państwowej Straży Pożarnej, Biegłego sądowego do spraw wypadków w wodzie i pod wodą, czynnego strażaka OSP, w st. dowódcy sekcji, Ratownika narciarskiego, SKI-Patrol, Szkoleniowca GWO (Global Wind Organisation) w zakresie technik przetrwania na morzu (Sea Survival) dla pracowników technicznych platform wiertniczych i farm wiatrowych na morzu.

Współpracowałem również w zakresie technik ratownictwa wodnego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, jednostkami specjalnymi: Agat i Grom, a w zakresie nurkowań saturowanych z OSN Marynarki Wojennej RP. Doświadczenia w realnym działaniu pod presją czasu i zdarzenia, stanowią dla mnie bogatą bazę informacji służącą pracy szkoleniowej a także naukowej. Udane działania ratownicze zaowocowały też odznaczeniami państwowymi: Medalem „Za ofiarność i odwagę w ratowaniu życia”, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz organizacyjnymi: Złota Odznaka Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Katowicach, Srebrna Odznaka WOPR Zarządu Głównego WOPR, Odznaka Zasłużony Ratownik, Srebrny Medal za Zasługi dla WOPR, Medal WOPR za Powódź w 2010. Dzięki zaangażowaniu w działalność szkoleniową i trenerską otrzymałem srebrną odznakę Ministra Sportu – „Za zasługi dla sportu”.

Uwielbiam uczyć i szkolić – cywilów i mundurowych, to dlatego posiadam wiele kwalifikacji i uprawnień instruktorskich: nauczyciela dyplomowany Wychowania Fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa , instruktora kl. I. pływania, lekkoatletyki, instruktora narciarstwa PZN- SITN, instruktora płetwonurkowania Ligi Obrony Kraju – LOK, CMAS, Scuba School International – SSI w stopniu DCSI, między innymi w specjalnościach: ratownictwo nurkowe, nurkowanie podlodowe, nurkowanie wrakowo-morskie, nurkowanie nitroxowe itd., instruktora BLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego AHA i Europejskiej Rady Reanimacji i Resuscytacji ERC, instruktora WOPR, instruktor ratownictwa wodnego MSW oraz specjalizacji: ratownictwa lodowego, skuterowego, RIB, w wodach szybko płynących i powodziowych, instruktora wysokościowych technik linowych

Prywatnie… nie ma mnie; żona, czwórka dzieci a nawet pies wszyscy ratują w wodzie. Na szczęście: ratownictwo, pływanie, nurkowanie, narty, motocykle i off-road łączymy wspólną rodzinną pasją. Robię to, co lubię i wykonuję to całym sobą, ponieważ stosuję się do zasady L. Hirszfelda: „Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć”. Do zobaczenia na zajęciach i… nie bójcie się oparzyć ????.