Poznaj nasze kierunki studiów

Harmonogramy

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Zarządzenie 9-2023 ws. ogłoszenia kalendarza akademickiego – organizacji roku akademickiego 2023/2024

Komunikat nr 05-2023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów na rok akademicki 2023/2024

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

2024-Sesja-LETNIA-Terminy-zaliczen-i-egzaminow-2023-2024- aktualizacja 28.06.2024 r.

Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia, II Stopnia, Dietetyka, Wychowanie Fizyczne, Ratownictwo medyczne – STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

UWAGA !!!

Harmonogramy mogą ulegać aktualizacji . Prosimy o sprawdzanie harmonogramów  na bieżąco.

Zmiany będą oznaczone datą aktualizacji.

 

 

HARMONOGRAMY STUDIA I i II STOPNIA PIELĘGNIARSTWO :

Harmonogram – Pielęgniarstwo I stopnia – sem. letni 2023-2024 – 10.04.2024 r.

Harmonogram – Pielęgniarstwo II stopnia – sem. letni 2023-2024 – 30.04.2024 r.

 

HARMONOGRAMY STUDIA I STOPNIA Dietetyka, RM, WF:

Harmonogram Dietetyka I stopnia – 11.03.2024 r.

Harmonogram RM I stopnia – 18.04.2024

   Harmonogram W -F 19.03.2024 r.

 

—-

Komunikat nr 05-2023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – terminy zjazdów dla studiów NST.

 

ZAJĘCIA E-LEARNING (E-L) SĄ WPROWADZONE W HARMONOGRAM ZAJĘĆ ORIENTACYJNIE – PROWADZONE SĄ BEZ KONTAKTU Z NAUCZYCIELEM  O ICH ROZŁOŻENIU BĘDZIE DECYDOWAŁ PROWADZĄCY.


 

*********************************************************************************************************************

Informacje dotyczące studiów niestacjonarnych:

 

Zarządzenie 47-2022 ws. opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych od 2022-2023

Zarządzenie 39-2021 ws. opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2021-2022

Uchwała 27-2021 ws. określenia warunków i trybu pobierania opłat oraz zwalniania z opłat

Zał. nr 1 do Uchwały 27-2021 – WARUNKI I TRYB POBIERANIA OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Zał. nr 2 do Uchwały 27-2021 – ZASADY ZWALNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z OPŁAT PRZEZ UCZELNIĘ

Komunikat nr 5-2018 Prorektora ds. Studentów – uiszczanie opłat

Komunikat nr 11-2018 Prorektora ds. Studentów – warunki zaliczenia semestru

Zarządzenie 49-2022 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2022-23

Zarządzenie 48-2022 ws. określenia wysokości opłaty – potwierdzanie efektów uczenia się od 2022-2023

pobraneRozłożenie płatności na raty – Podanie

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za czesne są proszone o wysłanie maila do Działu Administracyjno-Gospodarczego (dzial.administracji@uczelniaoswiecim.edu.pl) max. w dniu uiszczania ww. opłaty.