Poznaj nasze kierunki studiów

Władze Instytutu

 

dr n. med. Wiesława Kołodziej
Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

Biografia

 

 

 


dr n. med. Kornelia Wac
Wicedyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu


dr n. med. i n. o zdr. mgr piel. Lucyna Graf
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa


dr inż. Anna Kościej
Kierownik Zakładu Dietetyki


mgr zdr. publ. Piotr Wędzina

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego


mgr wych. fiz. Łukasz Jasek
Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu


mgr piel. Joanna Noga

Kierownik Zakładu Kształcenia Praktycznego