Poznaj nasze kierunki studiów

Wykładowcy

Pracownicy Zakład Pielęgniarstwa

 

dr n. med. Wiesława Kołodziej
Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

                                                wieslawa.kolodziej@mup.edu.pl

 

 

 


dr n. med. i n. o zdr. mgr piel. Lucyna Graf – Kierownik Zakładu

Zakład Pielęgniarstwa

lucyna.graf@mup.edu.pl


dr n. o zdr. mgr piel. Sonia Grychtoł, Prof. MUP

Zakład Pielęgniarstwa

sonia.grychtol@mup.edu.pl


dr n. med. mgr piel. Anita Kocięba-Łaciak
Zakład Pielęgniarstwa

anita.kocieba-laciak@mup.edu.pl


 dr n. med. mgr piel. Wiesława Kołodziej

Zakład Pielęgniarstwa

wieslawa.kolodziej@mup.edu.pl


dr hab. lek. med. Zbigniew Krowicki, Prof. Uczelni

Zakład Pielęgniarstwa

zbigniew.krowicki@mup.edu.pl


dr n. med. mgr piel. Katarzyna Matusiak

Zakład Pielęgniarstwa

katarzyna.matusiak@mup.edu.pl


dr n. o zdr. mgr piel. mgr prawa Tomasz Iwański

Zakład Pielęgniarstwa

tomasz.iwanski@mup.edu.pl


mgr poł. Katarzyna Stawicka

Zakład Pielęgniarstwa

katarzyna.stawicka@mup.edu.pl


mgr Łukasz Naglik – kierownik Centrum Symulacji Medycznej INoZ MUP

Zakład Pielęgniarstwa

lukasz.naglik@mup.edu.pl


mgr piel. Monika Aleksy-Polipowska

Zakład Pielęgniarstwa

monika.aleksy-polipowska@mup.edu.pl


dr n. społ. mgr piel. Bernardyna Zemła

Zakład Pielęgniarstwa

bernardyna.zemla@mup.edu.pl


dr n. hum. mgr psych. Marianna Dąbrowska-Wnuk

Zakład Pielęgniarstwa

marianna.dabrowska-wnuk@mup.edu.pl


dr n. med. lek. med. Ihor Chaklosh

Zakład Pielęgniarstwa

ihor.chaklosh@mup.edu.pl


mgr piel. Agata Wiśniewka-Walkiewicz

Zakład Pielęgniarstwa

agata.wisniewska-walkiewicz@mup.edu.pl

Pracownicy Zakładu Kształcenia Praktycznego

mgr piel. Joanna Noga – Kierownik Zakładu

Zakład Kształcenia Praktycznego

joanna.noga@mup.edu.pl


mgr piel. Natalia Szlosarczyk

Zakład Kształcenia Praktycznego

natalia.szlosarczyk@mup.edu.pl


mgr piel. Agata Palarczyk-Zezyk
Zakład Kształcenia Praktycznego

agata.palarczyk-zezyk@mup.edu.pl


mgr piel. Dorota Mostowik
Zakład Kształcenia Praktycznego

dorota.mostowik@mup.edu.pl


mgr piel. Kinga Janik

Zakład Kształcenia Praktycznego

kinga.janik@mup.edu.pl


mgr piel. Edyta Hałatek

Zakład Kształcenia Praktycznego

edyta.halatek@mup.edu.pl


mgr piel. Katarzyna Anuszewska-Mastalerz

Zakład Kształcenia Praktycznego

katarzyna.anuszewska-mastalerz@mup.edu.pl


mgr piel. Monika Matus

Zakład Kształcenia Praktycznego

monika.matus@mup.edu.pl


mgr inż. Anna Malarek

Zakład Kształcenia Praktycznego

anna.malarek@mup.edu.pl


mgr zdr. publ. Sebastian Szczęsny

Zakład Kształcenia Praktycznego

sebastian.szczesny@mup.edu.pl

Pracownicy Zakładu Dietetyki

Pracownicy Zakładu Dietetyki

dr inż. Anna Kościej – Kierownik Zakładu

Zakład Dietetyki

anna.kosciej@mup.edu.pl


dr n. med. Kornelia Wac

Zakład Dietetyki

kornelia.wac@mup.edu.pl


dr n. med. Ewa Błaszczyk
Zakład Dietetyki

ewa.blaszczyk@mup.edu.pl


dr n. med. lek. med. Halina Sadowska-Krowicka
Zakład Dietetyki

halina.sadowska-krowicka@mup.edu.pl


dr n. o zdr. mgr diet. mgr zdr. publ. Izabela Kozieł-Kokosińska

Zakład Dietetyki

izabela.koziel-kokosinska@mup.edu.pl


mgr diet. Dariusz Ozner

Zakład Dietetyki

dariusz.ozner@mup.edu.pl

 

Zakład Wychowania Fizycznego

mgr wych. fiz. Łukasz Jasek – p.o. Kierownika Zakładu
Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

lukasz.jasek@mup.edu.pl


dr n. o kult. fiz. Zbigniew Pawelak
Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu

zbigniew.pawelak@mup.edu.pl


dr n. o kult. fiz. Witold Ziara
Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

witold.ziara@mup.edu.pl


mgr wych. fiz. Grzegorz Szulc

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

grzegorz.szulc@mup.edu.pl


mgr wych. fiz. Natalia Pawelak

Zakład Dietetyki

natalia.pawelak@mup.edu.pl


dr n. o kult. fiz. Tomasz Szurmik

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

tomasz.szurmik@mup.edu.pl

Zakład Ratownictwa Medycznego

mgr zdr. publ. Piotr Wędzina – Kierownik Zakładu

Zakład Ratownictwa Medycznego

piotr.wedzina@mup.edu.pl


dr n. med. i n. o zdr.  Dominik Gałuszka

Zakład Ratownictwa Medycznego

dominik.galuszka@mup.edu.pl


dr n. med. lek. med. Piotr Surmiak

Zakład Ratownictwa Medycznego

piotr.surmiak@mup.edu.pl


lek. med. Krzysztof Mordoń

Zakład Ratownictwa Medycznego

krzysztof.mordon@mup.edu.pl


lek. med. Karolina Pędrys

Zakład Ratownictwa Medycznego

karolina.pedrys@mup.edu.pl


mgr Justyna Gąska

Zakład Ratownictwa Medycznego

justyna.gaska@mup.edu.pl


dr n.med. Bartosz Mosler

Zakład Ratownictwa Medycznego

bartosz.mosler@mup.edu.pl


Kontakty do wykładowców

ADRESY MAILOWE DYDAKTYKÓW    zgodnie z formułą:     imię.nazwisko@mup.edu.pl