Poznaj nasze kierunki studiów

O Instytucie

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią studia I stopnia inżynierskie

Informatyka studia I stopnia inżynierskie

Mechatronika studia I stopnia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  studia I stopnia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  studia II stopnia magisterskie

 

Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych powstał w październiku 2022 roku w wyniku restrukturyzacji dwóch innych instytutów. Obecnie w instytucie prowadzone są studia I go stopnia: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka, Mechatronika, Energetyka odnawialna i zarządzanie energią oraz studia II go stopnia: Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Studia I go stopnia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci po zakończonej nauce (3,5 roku – 7 semestrów) otrzymują tytuł inżyniera.
Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia o profilu praktycznym prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci po zakończonej nauce (1,5 roku – 3 semestry) otrzymują tytuł magistra inżyniera.

Oprócz realizowania przedmiotów przewidzianych programem studiów, studenci odbywają również obowiązkowe praktyki zawodowe, podczas których nabywają  praktycznych umiejętności. Ponadto studenci biorą udział w wizytach studyjnych w zakładach pracy oraz spotkaniach z praktykami co daje im możliwość konfrontacji zdobywanej wiedzy z praktyką.

W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestniczenia także w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Podczas studiów studenci mogą realizować swoje zainteresowania i pasje uczestnicząc aktywnie w działalności organizacji studenckich: kół naukowych, samorządu studenckiego czy AZS.

 

 


Film promocyjny Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych


Warto zobaczyć:

Koła naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Matematyków

Akademickie Koło E-sportu ARCADE