Poznaj nasze kierunki studiów

Praktyki

Kierunek Informatyka

Koordynatorem do spraw praktyk na kierunku Informatyka jest:

mgr Artur Pelo

Kierunek Mechatronika

Koordynatorem do spraw praktyk na kierunku Mechatronika jest:

mgr Jolanta Okarmus

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Koordynatorami do spraw praktyk  na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są:

dr Marian Krupa – I i II rok I stopień, stacjonarne

dr Jacek Postrożny – I i II rok I stopień, niestacjonarne

mgr Edyta Gargulińska – III rok I stopień i II stopień

 

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

zaliczenie praktyki na podstawie wniosku (załącznik nr 3):

  • wniosek (załącznik nr 3) zaakceptowany przez właściwego Koordynatora ds. praktyk studenckich,
  • porozumienie jednorazowe podpisane w dwóch egzemplarzach (w przypadku realizacji praktyki w Organizacji, z którą Uczelnia ma podpisane porozumienie stałe wymagane jest skierowanie w formie załącznika nr 2)
  • opinia o studencie sporządzona przez Zakładowego Opiekuna Praktyki wraz z proponowaną oceną (załącznik nr 4),
  • prawidłowo wypełniony dziennik praktyk (załącznik nr 5),
  • prawidłowo wypełniona karta weryfikacji efektów uczenia się (załącznik nr 7).

zaliczenie praktyki na podstawie wniosku (załącznik nr 6):

  • wniosek (załącznik nr 6) wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi aktywność, zaakceptowany przez właściwego Koordynatora ds. praktyk studenckich,
  • prawidłowo wypełniona karta weryfikacji efektów uczenia się (załącznik nr 7).

 

Zgodnie z 7-semestralnymi planami studiów – studia I stopnia (inż.) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 960 h.

Zgodnie z 3-semestralnymi planami studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistudia II stopnia (mgr) praktyki realizowane są w wymiarze ogólnym 465 h.

 

Obowiązujące dokumenty:

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych_27.02.2023

Instytutowy Regulamin Praktyk

załącznik nr 1a – porozumienie stałe

załącznik nr 1b – porozumienie jednorazowe

załącznik nr 2 – skierowanie

załącznik nr 3 – wniosek

załącznik nr 4 – opinia o studencie

załącznik nr 5 – dziennik praktyk

załącznik nr 6 – wniosek o samodzielną organizację praktyki

załącznik nr 7 – karta weryfikacji efektów uczenia się

 

Baza Instytucji, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy w sprawie realizacji praktyk:

Betoniarnia OLWIK Oświęcim
Miejska Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu
Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.
Solvent Vistol S.A.
PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
FHU Alkomp M.Kobosko
Chemoservis – Dwory S.A.
Chemorozruch Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej
BBTB Group Sp. z o.o.
EUROMAT Wojtarwicz Sp. jawna
Synthos S.A.
SKK – Systemy Kodów Kreskowych S.A.
Luxbit Sp. z o.o.
Szymon Kardaś KS
Gmina Zator
ARS Group Sp. z o.o.
WEB Poland Sp. z o.o.
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
FCA Poland S.A.
Urząd Miejski w Libiążu
Garden Space Sp. z o.o. Sp.k.

Na skróty