Poznaj nasze kierunki studiów

Rejestracja licencji Statistica

Szanowni Państwo,

oprogramowanie STATISTICA 13 na okres od 16 listopada 2023 do do 15 listopada 2024r. jest już dostępne wyłącznie dla pracowników i studentów instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych  Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Oprogramowanie może być wykorzystywane przez pracowników i studentów MUP w Oświęcimiu tylko do celów niekomercyjnych (dydaktycznych, edukacyjnych i naukowo-badawczych) związanych z MUP w Oświęcim. Osoba, która uzyskała od uczelnianego/wydziałowego administratora licencji dostęp do Oprogramowania nie powinna go udostępniać osobom trzecim. Osoba, która przestała być pracownikiem/studentem MUP w Oświęcimiu, traci prawo do korzystania z Oprogramowania (Oprogramowanie powinno zostać odinstalowane). Po tym terminie ważności Oprogramowanie powinno zostać odinstalowane. Jeżeli po tym terminie użytkownik nadal będzie zainteresowany wykorzystywaniem Oprogramowania, zobowiązany jest do skontaktowania się z uczelnianym/wydziałowym administratorem licencji w celu uzyskania odpowiedniej licencji.

 

Poniżej znajduje się link do rejestracji licencji Statistica 13. Informacje w niej zawarte będą przesyłane do StatSoft (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji w celu otrzymania licencji na oprogramowanie.

Rejestracja programu Statistica (otrzymanie licencji) będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na @mup.edu.pl

 

Kliknij: Rejestracja licencji Statistica

 

Aby uzyskać klucz licencyjny należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny.

Błędne formularze, niekompletne, lub z brakiem możliwości zweryfikowania tożsamości będą odrzucane.

Jednemu użytkownikowi przysługuje jeden klucz licencyjny. Prosimy o nie rejestrowanie się po kilka razy, każda rejestracja jest rozpatrywana co wydłuża czas jej przyznawania. Po poprawnej rejestracji należy oczekiwać na przesłanie licencji przez Dział IT

Zgodnie z postanowieniami licencji z oprogramowania mogą korzystać wyłącznie studenci i wykładowcy instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Rejestracja programu Statistica (otrzymanie licencji) będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na @mup.edu.pl


Pobranie instalatorów i dane dostępowe do katalogu pobrań:

Kliknij: Instalatory

login: student_ziip

hasło: #ld:Co6&fn0!

Prosimy korzystać podczas instalacji z instalatora o nazwie: setup_v13.exe.

Jednocześnie informujemy, że Dział IT nie udziela wsparcia podczas instalacji i obsługi programu. Prosimy o kontakt z dydaktykiem prowadzącym lub producentem oprogramowania.

Pomoc techniczna producentów STATISTICA

Instalacja Statistica:

1) jeśli instalator Statistica jest skompresowany (np. w postaci pliku .zip) należy go wyodrębnić/rozpakować i dopiero z wyodrębnionego folderu należy uruchamiać instalację.

2) instalację uruchamiamy klikając na setup.exe prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję „uruchom jako administrator” (bez uprawnień administratora instalacja się nie powiedzie).

3) należy w trakcie instalacji podać aktualny komplet kluczy instalacyjnych (instrukcja instalacji w załączeniu).

 

Alternatywne metody instalacji Statistica (msiexec) na stronie producenta: https://support.tibco.com/s/article/How-to-perform-silent-installation-of-Statistica

 

Może się zdarzyć, że instalacja Statistica się nie powiedzie, mimo że została przeprowadzona zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta (każdy komputer mam inną konfigurację, co może mieć wpływ na proces instalacji). Na stronie internetowej https://www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja/ znajduje się lista najczęściej pojawiających pytań dotyczących instalacji i działania programu Statistica.

 

Jeżeli jednak żadna z podpowiedzi nie odpowiada problemowi, jaki wystąpił, wówczas prosimy o zrobienie zrzutu ekranu z komunikatem błędu i o przesłanie go na adres e-mail info@statsoft.pl lub tech@statsoft.pl.

Dodatkowe materiały:

Zestaw_Mapy_dokumentacja

 

Zestaw_Marketingowy_dokumentacja

 

Instalacja Zestawy Analityczne


Korzystanie z oprogramowania Statistica odbywa się na warunkach określonych w umowie licencyjnej właściwej dla wszystkich produktów TIBCO Software, dostępnej pod adresem https://terms.tibco.com/posts/860956-end-user-license-agreement. Pobranie lub zainstalowanie dostępnego na tej stronie oprogramowania Statistica oznacza akceptację umowy licencyjnej TIBCO.


Pomoc techniczna jest świadczona użytkownikom, którzy mają zakupione oprogramowanie z rodziny Statistica z ważnym programem serwisowym. Rozwiązanie typowych problemów podczas instalacji/rejestracji oprogramowania Statistica można znaleźć na stronie www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja.

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych z materiałami, które mogą okazać się przydatne dla użytkowników oprogramowania Statistica oraz wszystkich osób zajmujących się statystyczną analizą danych:

  • Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica: www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi
  • Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica): www.statsoft.pl/Czytelnia
  • Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie Statistica w różnych dziedzinach: www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast
  • Internetowy Podręcznik Statystyki: www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

Na skróty