Poznaj nasze kierunki studiów

Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 21 lipca 2020r.

Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 20 i 21 lipca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 na platformie ClickMeeting odbywać się będzie szkolenie „Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna”, w formie projektowej zajęć praktycznych, organizowane dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do udzielenia pomocy psychologicznej w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz służbach mundurowych. Uczestnicy poznają psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji kryzysu, mechanizmy i strategie interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.