Poznaj nasze kierunki studiów

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: życie jako twórczość – tworzenie w sytuacjach ekstremalnych – kontekst etyczny i wychowawczy

Data utworzenia: 3 kwietnia 2018r.

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  Z CYKLU  Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: życie jako twórczość – tworzenie w sytuacjach ekstremalnych – kontekst etyczny i wychowawczy

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: życie jako twórczość – tworzenie w sytuacjach ekstremalnych – kontekst etyczny
i wychowawczy, która odbędzie się 28-29 maja 2018 w naszej Uczelni. Patronat nad konferencją objął
JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Cele konferencji:

podstawowym przesłaniem konferencji jest wskazanie na znaczenie refleksji wychowawczej w kontekście zadań rodziny, wspólnoty państwowej i otoczenia kulturowego. Punktem odniesienia są „traumatyczne przeżycia Holokaustu”. Czy przeżycia II wojny światowej oraz eksterminacji w obozach zagłady stanowią na tyle ważne wydarzenia, aby były uwzględniane w kształtowaniu modeli relacji międzyludzkich i wzorów osobowych?

W czwartym spotkaniu za podstawowe punkt refleksji będzie przyjęte doświadczenie tworzenia w sytuacjach ekstremalnych. Czy warunki obozu, okupacji, eksterminacji eliminowały pragnienie tworzenia, przekraczania barier? Wszak życie jako życie jest sztuką, także to w warunkach ekstremalnych, zaś sztuka może do niego przygotować, właściwie „nastroić”. Te dylematy są ważną przesłanką dla myślenia pedagogicznego i etycznego.

Poszukiwania odpowiedzi będą miały charakter interdyscyplinarny bazując na rozważaniach: filozoficznych, etycznych, pedagogicznych, politologicznych, kulturoznawczych socjologicznych i historycznych.

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

  • ZAKŁAD PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I RODZINY INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU
  • WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W GRUDZIĄDZU
  • Zakład pamięć o zagładzie i prawa człowieka instytutu NAUK POLITYCZNYCH IM. JANA KARSKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU
  • KATEDRA MUZYKOLOGII WYDZIAŁU KULTURY I SZTUKI UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO IM. IWANA FRANKI WE LWOWIE
  • ZAKŁAD PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ Wydziału Pedagogicznego UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
  • ZAKŁAD PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU
  • ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw. – przewodniczący

dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska – wiceprzewodnicząca

dr  Leokadia Wiatrowska – wiceprzewodnicząca

dr  Artur Łacina-Łanowski – wiceprzewodniczący

dr Paulina Dubiel-Zielińska, Dr Andrzej Świerczek  mgr Zbigniew Małodobry; mgr Joanna Jarczak

– sekretarze

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 

Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

prof. dr hab. Jurji Medviedik

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

prof. dr hab. Wadim Zadunajski

dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. nadzw.

dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw.

dr hab. Jarosław Horowski, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. nadzw.

dr hab. Mateusz Nieć, prof. nadzw.

dr hab. Henryk Noga, prof. nadzw.

dr hab. Marek Paluch, prof. nadzw.

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. nadzw.

dr hab. Marek Rembierz

Doc. dr Taras Dubrovnyy

dr Łukasz Cherek

dr Paulina Dubiel-Zielińska

dr Zbigniew Górski

dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska

dr Artur Łacina-Łanowski

dr Radosław Malikowski

dr Antoni Krauz

dr Jadwiga Oleksy

dr Andrzej Świerczek

dr Leokadia Wiatrowska

 

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia wraz z tematem wystąpienia, danymi osobowymi, miejscem pracy należy przesyłać na adres: paulina.d@op.pl

 

Do dnia 11.05.2018 roku.

Instytut Nauk Humanistycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego

32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8

 

Sekretarze konferencji:

dr Paulina Dubiel-Zielińska, nr tel. 667 332 013

mgr Zbigniew Małodobry, nr tel. 533 043  340; mgr Joanna Jarczak

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 246 PLN, którą należy przelać na numer konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938 do dnia 15 maja bieżącego roku.

W tytule płatności proszę podać tytuł konferencji oraz imię i nazwisko uczestnika

Przewidziany jest druk monografii po recenzji złożonych artykułów. Opłata nie obejmuje noclegów. Zainteresowane osoby mogą zarezerwować np. miejscach w pobliżu uczelni:

– Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, Oświęcim Tel. 33 843 21 07,  33 843 12 11.

– Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. Kolbego 1, tel. 33 843 10 00, www.cdim.pl
– Hotel Olecki, ul. Leszczyńskiej 16, tel. 33 847 50 00, 509 427 338, www.hotelolecki.pl

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLURodzina – wychowanie - kulturaw cieniu Holokaustu_życie jako twórczość – tworzenie w sytuacjach ekstremalnych – kontekst etyczny i wychowawczy