Poznaj nasze kierunki studiów

IV Śląskie Forum Audytu

Data utworzenia: 1 października 2021r.

Duża grupa ludzi pozuje do zdjęcia

W piątek 24 września 2021 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, miało miejsce IV Śląskie Forum Audytu, nt. Audyt bezpieczeństwa, w którym uczestniczyła dr Katarzyna Kruczek, pracownik Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego.

Współorganizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, SQD Alliance Sp. z.o.o oraz Klub Liderów Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych.

Obrady otworzyła Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  prof. dr hab. inż. Celina Olszak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej mgr inż. Leszek Adamski.

Wśród licznych prelegentów wystąpił m.in. członek Rady Ministrów dr Michał Wójcik, prezentując temat Audyt bezpieczeństwa w administracji rządowej oraz Członek Komisji Nadzoru Finansowego – Przedstawiciel  ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, prof. dr hab. Jan Wojtyła, traktując o dylematach bezpieczeństwa w zatrudnieniu.

Duża część obrad poświęcona była zagadnieniu audytu  cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach i branżach.

Konferencja zgromadziła licznych uczestników, którzy z dużym zaangażowaniem wymieniali swoje poglądy i doświadczenia.

Duża grupa ludzi pozuje do zdjęcia