Poznaj nasze kierunki studiów

Jednorazowe obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów

Data utworzenia: 30 września 2021r.

Jednorazowe obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów

Szanowni studenci pierwszego roku,

uprzejmie informujemy, że jednorazowe, obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki MUP, zgodnie z poniższymi zasadami:

1) należy zapoznać się z treścią szkolenia;

2) wypełnić test sprawdzający i przesłać go na adres mailowy: biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl. Test jest zaliczony przy 70 proc. poprawnych odpowiedziach;

3) pracownik Biblioteki przekazuje wynik testu za pośrednictwem e-maila.

Szkolenie jest obowiązkowe – zaliczenie pierwszego semestru uwarunkowane jest między innymi uczestnictwem w szkoleniu. Należy je zaliczyć do końca pierwszego semestru.

Nie ma możliwości zaliczenia szkolenia na podstawie ukończonego szkolenia w innych bibliotekach.

Realizacja wpisów do indeksów i kart okresowych osiągnięć studentów odbywa się na początku zimowej sesji egzaminacyjnej na miejscu w Bibliotece Uczelni.