Poznaj nasze kierunki studiów

JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku nowym Przewodniczącym KRePUZ

Data utworzenia: 25 maja 2023r.

JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku nowym Przewodniczącym KRePUZ

Zgromadzenie Plenarne Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) wybrało na funkcję Przewodniczącego Konferencji JM Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku dr. Roberta Musiałkiewicza, prof. PANS.

Wybory zorganizowano w związku z wygaśnięciem legitymacji do sprawowania funkcji Przewodniczącego KRePUZ przez dra hab. Dariusza Surowika wybranego na kadencję 2020-2024 w następstwie utraty statusu publicznej uczelni zawodowej przez reprezentowaną przez niego Akademię Nauk Stosowanych w Łomży.

W związku z wygaśnięciem legitymacji do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego KRePUZ przez prof. dra hab. Macieja Słodkiego wybranego na kadencję 2020-2024 w następstwie utraty statusu publicznej uczelni zawodowej przez reprezentowaną przez niego Akademię Mazowiecką w Płocku oraz w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego KRePUZ przez dra hab. Donata Mierzejewskiego oraz złożeniem rezygnacji przez dra Roberta Musiałkiewicza z funkcji członka Prezydium KRePUZ odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium.

Zgromadzenie Plenarne Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) wybrało:

  • dr Elżbietę Stokowską-Zagdan na  funkcję Wiceprzewodniczącej KRePUZ;
  • dr Wiolettę Boznańską na funkcję Wiceprzewodniczącej  KRePUZ;
  • dr hab. Annę Szylar na funkcję członka prezydium KRePUZ.

Członkami Prezydium pozostali: dr Sonia Grychtoł, dr hab. Artur Zimny, dr hab. Mariusz  Cygnar  wybrani na kadencję 2020-2024.

KRePUZ tworzą publiczne uczelnie reprezentowane przez rektorów. Jest on ustawową instytucją szkolnictwa wyższego. Pełni rolę przedstawicielską, kreacyjną i opiniodawczą środowiska publicznych uczelni zawodowych wobec organów i instytucji publicznych, społecznych i prywatnych. Obecnie KRePUZ zrzesza około 30 uczelni publicznych.