Poznaj nasze kierunki studiów

JM Rektor MUP Oświęcim na spotkaniu środowiska akademickiego Małopolski z Ministrem Nauki

Data utworzenia: 7 maja 2024r.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania wraz z ministrem nauki stoja na schodach w korytarzu Uczelni

W poniedziałek 6 maja 2024 r. Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej  im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP wzięła udział w spotkaniu rektorów i studentów małopolskich uczelni z Ministrem Nauki Dariuszem Wieczorkiem, które odbyło się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu były m.in.: współpraca małopolskich uczelni, jakość kształcenia, wzrost nakładów na badania i rozwój,  potrzeba nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, a także możliwość łączenia uczelni.

Szef resortu nauki powiedział: „Dzisiaj wyraźny sygnał skierowałem do całego środowiska akademickiego, że trzeba ze sobą współpracować, trzeba rozważyć łączenie uczelni – to musi odbywać się za zgodą senatu, władz. (…) Przy malejącej liczbie studentów trzeba myśleć o efektywnym wykorzystaniu bazy dydaktycznej, naukowej.”

Wizyta Ministra Dariusza Wieczorka w Krakowie była kolejnym z cyklu spotkań ze środowiskiem akademickim w całej Polsce, które kontynuuje od objęcia urzędu.

 

Na zdjęciu uczestnicy spotkania wraz z ministrem nauki stoja na schodach w korytarzu Uczelni Na zdjęciu Rektor MUP, która siedzi rzy stole i słucha wystąpienia pana ministra Na zdjęciu widać jak ministre nauki przemawia do wszystkich osób zgromadzonych na sali

fot. MNiSW  https://www.gov.pl/web/nauka/wizyta-szefa-resortu-nauki-w-krakowie-jakosc-ksztalcenia-to-nasz-wspolny-cel