Poznaj nasze kierunki studiów

JM Rektor na Gali wręczenia nagród Nieobojętni

Data utworzenia: 29 kwietnia 2022r.

Pani Rektor pozuje do zdjecia z laureatkami nagrody Nieobojętni

W dniu 22 kwietnia 2022 r. JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP wzięła udział w gali wręczenia nagród Nieobojętni, którą już po raz drugi wręczył Oświęcimski Instytut Praw Człowieka.

Nagroda przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do upowszechniania idei praw człowieka i wartości humanizmu, inspirują innych do działań na tym polu, pobudzają ludzką aktywność w celu tworzenia i ustawicznego umacniania społeczeństwa obywatelskiego, edukują dzieci, młodzież i dorosłych pod kątem praktycznego stosowania i popularyzowania praw człowieka.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

– POSTAĆ: za wzorcową postawę w obszarze krzewienia i umacniania w społeczeństwie idei praw człowieka

– INSPIRACJA: za wytrwałe i skuteczne działania oraz inspirowanie innych do obywatelskiej aktywności opartej na idei praw człowieka.

W tym roku wśród laureatów nagrody znalazły się:

  • Małgorzata Chmielewska – nagrodzona w kategorii „Postać”;  prezeska Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” od wielu lat pomaga ludziom wykluczonym w powrocie do społeczności; stworzyła i prowadzi domy dla bezdomnych,  chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Odważnym czynem i słowem staje zawsze po stronie słabszych, krzywdzonych, potrzebujących. Nie zawahała się tego zrobić także podczas ostatniego kryzysu uchodźczego na granicy Polski z Białorusią oraz dziś, kiedy trwa wojna w Ukrainie.

 

  • Lucyna Marciniak – wyróżniona w kategorii „Inspiracja”; kierowniczka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży po ogłoszeniu stanu wyjątkowego na obszarze przygranicznym z Białorusią była tam jedynym lekarzem; przy wsparciu nieobojętnych mieszkańców starała się wypełnić przymusową pustkę humanitarną powstałą w związku z niedopuszczeniem do specstrefy działaczy organizacji pomocowych. Wielokrotnie podkreślała, że „pomaga człowiekowi w potrzebie bez względu na to, kim jest” i jednoznacznie zachęcała do tego wszystkich rodaków.

Źródło: http://oipc.pl/Idea-334.html

 

Obu laureatkom nagrody Nieobojętni składamy serdeczne gratulacje i wyrazy wdzięczności za działalność na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym.