Poznaj nasze kierunki studiów

JM Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski członkiem Rady Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”

Data utworzenia: 4 września 2017r.

JM Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski członkiem Rady Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 lipca 2003 r. jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Stypendia udzielane przez  Sapere Auso  skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi.

Skład Rady Fundacji w 2016r. uległ zmianie w związku ze śmiercią Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego oraz rezygnacją Księdza Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Obecnie w składzie Rady jest Prof. dr hab. Witold Stankowski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Zasady wnioskowania o stypendium z Sapere Auso:

http://sapereauso.org/stypendium.html

źródło: http://www.sapereauso.org/o-nas.html