Poznaj nasze kierunki studiów

JM Rektor naszej Uczelni wziął udział w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Data utworzenia: 28 października 2019r.

JM Rektor naszej Uczelni wziął udział w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej

25 października 2019 r. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na zaproszenie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wziął udział  w Wojewódzkich Obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej  w rok 140. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły Seniora Kapitana Administracji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach”.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Podczas wydarzenia Jego Magnificencja otrzymał podziękowania od Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłka Zbigniewa Pustułki za nieocenione zaangażowanie i dotychczasową współpracę z WKU w Oświęcimiu.