Poznaj nasze kierunki studiów

JM Rektor prof. zw. dr hab Witold Stankowski gościem Konferencji STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2017

Data utworzenia: 1 marca 2017r.

JM Rektor prof. zw. dr hab Witold Stankowski gościem Konferencji STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2017

W dniach 27-28 lutego w Krakowie odbyła się Konferencja organizowana przez KRASP, Uniwersytet Jagielloński i Fundacje Edukacyjną „Perspektywy”, w której Uczestniczył Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Na konferencję zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele MNiSW i ambasadorowie krajów, z których powinniśmy spodziewać się większej liczby studentów. Wśród mówców byli wybitni przedstawiciele polskiego i europejskiego świata akademickiego oraz najwyższej klasy eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wśród nich rektorzy i prorektorzy, między innymi profesorowie; Jan Szmidt (PW), Wojciech Nowak (UJ), Marek Tukiendorf (PO), Maciej Duszczyk (UW), Arnold Kłonczyński (UG), Ryszard Naskręcki (UAM), Stanisław Kistryn (UJ) Jerzy Malec (KA) i Grzegorz Mazurek (ALK).

Doświadczeniami ze swoich krajów podzielili się szefowie i reprezentanci znanych europejskich organizacji: Stefan Zotti (OeAD, Austria) Gabhard Reul (DAAD), Dorothy Kelly (Coimbra Group) i Gabor Dobos (Study in Hungary)

Wśród wiodących tematów konferencji były kluczowe problemy umiędzynaradawiania polskich uczelni: strategie internacjonalizacji, rekrutacja studentów z najbardziej obiecujących rynków (m.in. z Chin i Indii), zapobieganie atakom ksenofobii i agresji wobec studentów obcokrajowców, a przede wszystkim wielka debata, której tytuł mówi wszystko: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: Polska DAAD czy BUWiWM+