Poznaj nasze kierunki studiów

Jubileuszowa konferencja naukowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki za nami!

Data utworzenia: 7 października 2022r.

Ludzie siedzą w ławkach na Auli

W dniach 7-10 września 2022 r., w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odbyła się XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki pod hasłem „Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata”. Organizatorami tej ogólnopolskiej konferencji naukowej był Instytut Informatyki MUP w Oświęcimiu oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestników konferencji przywitała Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP. W swoim przemówieniu podkreśliła, że matematyka to nauka, która ma zastosowanie w różnych obszarach życia i dzięki niej możliwy był dynamiczny postęp na przykład w informatyce, a ciągle rosnąca moc obliczeniowa komputerów uwypukla jeszcze bardziej jej niezwykłość. Zwróciła również uwagę, że w dobie sztucznej inteligencji wszystko tak naprawdę zaczęło się od matematyki. Na koniec swojego przemówienia Pani Rektor życzyła uczestnikom konferencji, aby była ona przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z metodyką nauczania matematyki.

Następnie uroczystego otwarcia jubileuszowej XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki dokonała pani prof. dr  hab. Helena Siwek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym uczestniczyli także:

 • Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Edyta Juskowiak, członkini Komitetu Organizacyjnego i Naukowego tegorocznej konferencji oraz jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki,
 • dr Ilona Dudzik-Garstka, kierownik Działu Doradztwa i Doskonalenia Ośrodka w Oświęcimiu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Władysław Mąsior, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej.

Wykład inaugurujący „O rozwijaniu myślenia funkcyjnego na różnych etapach matematycznego kształcenia – teoria i praktyka” wygłosiła dr Mirosława Sajka Kierownik Katedry Edukacji Matematycznej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sesję wspomnieniową poświęconą Profesorowi Bogdanowi Noweckiemu poprowadziła dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH, która jest członkinią Komitetu Naukowego XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki oraz wchodzi w skład jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. W trakcie sesji głos zabrali również: dr Mirosława Sajka, dr Janina Duda, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz dr hab. Henryk Kąkol, prof. UP.

Podczas  czterech  dni obrad uczestnicy konferencji mogli wysłuchać następujących wykładów i referatów o charakterze naukowym lub metodycznym:

 • dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ, Rola historii matematyki w nauczaniu matematyki,
 • dr hab. Henryk Kąkol, prof. UP, EKOMATIK w przedszkolu,
 • dr hab. Ewa Swoboda, prof. PWSTE, Opowiadanie matematyczne jako propozycja nauki analizowania tekstu matematycznego od pierwszej klasy nauczania wczesnoszkolnego,
 • dr Anna Pyzara, Mnemotechniki w nauczaniu matematyki,
 • dr hab. Henryk Kąkol, prof. UP, EKOMATIK w edukacji wczesnoszkolnej,
 • dr Beata Strycharz-Szemberg, dr Małgorzata Radoń „Eksperyment naukowy – a może zabawa”, czyli jak zaszczepić miłość do nauki,
 • dr Marek Małolepszy, prof. PŁ, Wpływ technologii informacyjnych, na treści w zakresie matematyki nauczane na studiach technicznych,
 • dr Małgorzata Zambrowska, dr Barbara Barańska, Kształcenie nauczycieli matematyki na studiach podyplomowych – wyniki badań absolwentów,
 • dr Witold Pająk, Badania naukowe z dydaktyki matematyki a rzeczywistość szkolna,
 • dr hab. Michał Szurek, Jak uczyłem pół wieku temu, ćwierć wieku temu i jak uczę dzisiaj?
 • dr hab. Maciej Sysło, Wyzwania współczesnego świata a kształcenie matematyczne w polskich szkołach,
 • dr Jacek Stańdo, prof. PŁ, Analiza porównawcza walidacji efektów uczenia się na różnych poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • dr Barbara Barańska, Fenomenologia stycznej do krzywej,
 • dr Adrian Karpowicz, Zastosowanie języka Python w matematyce,
 • mgr Oktawia Targosz, Matematyka na wesoło, czyli jak uczniowie mogą uczyć w sieci,
 • mgr Ewa Madanowska, Myślę, działam, współpracuję, czyli przepis na skuteczne uczenie (się) matematyki,
 • Magdalena Adamczak, dr Bernadeta Tomasz, Błędy studentów związane z prowadzeniem rozumowań formalnych na pierwszym roku studiów,
 • dr Edyta Juskowiak, mgr Joanna Mleczak, Jestem, więc myślę? – wnioski z badań na temat myślenia matematycznego,
 • dr Anna Pyzara, Znaczenie oceny kształtującej w nauczaniu matematyki
 • dr hab. Ryszard Pawlak, Po co uczymy matematyki?
 • dr Tomasz Szwed, Analiza porównawcza typów zadań z arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym w latach 2005 – 2023,
 • dr Zbigniew Powązka, mgr Joanna Powązka-Opryszek, O poszukiwaniu drogi rozwiązania zadania matematycznego,
 • dr Zbigniew Powązka, mgr Joanna Powązka-Opryszek, O wizualizacji wybranych treści matematyki szkolnej,
 • mgr Karolina Szalbierz, Umiejętność wnioskowania i argumentacji – stopień przygotowania uczniów szkół podstawowych do rozwiązywania zadań typu problem,
 • dr Marta Pytlak, Jedno zadanie – różne rozwiązania,
 • mgr Izabela Rodziewicz, Myślenie krytyczne w matematyce.

Ponadto uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w następujących warsztatach:

 • dr Jarosław Kowalski, Nauczanie statystyki w szkole ponadpodstawowej,
 • mgr Alicja Adamczyk, mgr Natalia Lechna, Daria Kowalczyk, mgr Marta
  Brembor, Konstrukcje w GeoGebrze,
 • dr Agnieszka Heba, mgr Wojciech Zuziak, SySTEMatyczna kreatywność,
 • Wykorzystanie klocków LEGO® Education w edukacji matematycznej uczniów szkoły podstawowej,
 • Maciej Ziemer, Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego za pomocą łamigłówek diagramowych,
 • mgr Andrzej Pietrzyk, Technologia dotykowa w praktyce szkolnej czyli nowe oblicze metody problemowej,
 • mgr Marta Brembor, Daria Kowalczyk, Kształtowanie wyobraźni geometrycznej -propozycje zadań i aktywności,
 • dr Agnieszka Heba, Gamifikacja na lekcji matematyki. Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online?
 • mgr Dorota Długosz, O roli eksperymentu w nauczaniu matematyki.

Uroczystość zakończenia poprowadziła Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, która w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania konferencji, w szczególności prelegentom i prowadzącym warsztaty.

Ponadto ustalono, że kolejna Szkoła Dydaktyki Matematyki odbędzie się w Lublinie.


Partnerami konferencji byli: Promethean, INTERDESK cyfrowy wymiar edukacji, AKCES Edukacja, Fundacja ALE Nauczanie, Wydawnictwo NOWIK, Oficyna Edukacyjna Krzysztof  Pazdro.

 

Ponadto jeden ze sponsorów konferencji firma Pilch z Ustronia, przekazała ekologiczną zabawkę edukacyjną z drewna – EKOMATIK dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna prowadzonego przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych naszej Uczelni.

 

Autor: dr Janina Duda, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak