Poznaj nasze kierunki studiów

Jubileuszowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki rozpoczęta!

Data utworzenia: 8 września 2022r.

Uczestnicy konferencji siedzą w Auli i słuchają wykładu

W środę 7 września 2022 r. rozpoczęła się Jubileuszowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki, organizatorami której są Instytut Informatyki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Koordynatorem merytorycznym, a jednocześnie członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji z ramienia Uczelni jest Pani dr Janina Duda, honorowy Profesor Oświaty. Jest ona również autorem tematu konferencji, którym jest Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata.

W trakcie uroczystości otwarcia konferencji uczestniczyli:

  • Pani Rektor oświęcimskiej Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP.
  • Prodziekan wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Edyta Juskowiak, członkini komitetu organizacyjnego oraz naukowego tegorocznej konferencji oraz jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
  • Pani dr Ilona Dudzik–Garstka, kierownik Działu Doradztwa i Doskonalenia Ośrodka w Oświęcimiu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
  • Pan Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku Białej – Władysław Mąsior.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonała Pani Prof. dr hab. Helena Siwek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a pierwszy wykład plenarny wygłosiła Pani dr Mirosława Sajka, Kierownik Zakładu Edukacji Matematycznej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sesję wspomnieniową poświęconą Profesorowi Bogdanowi Noweckiemu poprowadziła natomiast Pani dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH, która jest członkinią Komitetu Naukowego XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki oraz wchodzi w skład jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Ponadto jest ekspertem Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie sesji głos zabrali również: dr Mirosława Sajka, dr Janina Duda, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz prof. Henryk Kąkol.Szkoły Dydaktyki Matematyki odbywają się od 1981 roku. Pierwsza taka Szkoła pod nazwą Szkoła Dydaktyków Matematyki została zorganizowana w Sielpi k. Kielc staraniem dr hab. Henryka Kąkola, prof. UP. Poprzednia XXIX konferencja odbyła się w 2019 roku, a organizatorami był Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.