Poznaj nasze kierunki studiów

Już od nowego roku akademickiego na naszych Studentów czekać będą certyfikowane szkolenia

Data utworzenia: 16 maja 2018r.

Już od nowego roku akademickiego na naszych Studentów czekać będą certyfikowane szkolenia

Nasza Uczelnia  znalazła się w gronie laureatów  konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni otrzymując  tym samym ponad 3,4 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu został bardzo dobrze oceniony przez organizatora konkursu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konkurs został  skierowany  dla szkół wyższych, a jego celem jest  dostosowanie i realizacja programów kształcenia akademickiego  zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi, poprawa efektywności funkcjonowania Uczelni, czy też podnoszenie kompetencji  pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej, a także studentów.

 

Dzięki uzyskanemu przez naszą Uczelnię  wsparciu  kluczowe kompetencje podniesie 346 studentów, natomiast kompetencje dydaktyczne i zarządcze 35 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej.

W ramach projektu nasi  studenci: będą uczestniczyć  w certyfikowanych szkoleniach i kursach oraz w zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami na terenie uczelni, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Wśród najatrakcyjniejszych szkoleń, które zostały przewidziane w ramach projektu znalazły się  m.in.:

 

– Audytor Wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością

-Obsługa programu SYMFONIA Kadry i Płace

– Kurs instruktora sztuk walki

– Kurs instruktora fitness

– Kurs jęz. słowackiego

-Wprowadzenie do tworzenia aplikacji mobilnych

-eKurs Android

-Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym

Ponadto dzięki dofinansowaniu stworzone zostanie w naszej Uczelni profesjonalne Biuro Karier, które będzie wspierało studentów w wejście  na rynek pracy.

 

Projekt  „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” realizowany  będzie do 31.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych