Poznaj nasze kierunki studiów

Klub Sportowy „SZCZYPIORNIAK BIELSKO-BIAŁA” kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 4 marca 2022r.

Pani Rektor i Pan Prezes Klubu Sportowego podają sobie ręce

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w czwartek 03.03.2022 roku do grona partnerów Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dołączył Klub Sportowy „SZCZYPIORNIAK BIELSKO-BIAŁA”.

Współpraca, którą w imieniu Klubu podpisał Prezes Zarządu Radosław Siuda obejmuje:

  • stworzenie trwałych ram współpracy do organizacji praktyk zawodowych i dyplomowych
  • udzielenia pomocy merytorycznej w realizacji zadań objętych programem praktyk
  • usprawnienie współpracy w realizacji praktyk zawodowych objętych programem kształcenia Uczelni
  • udostępniania w ramach możliwości prawnych informacji niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu obejmującego temat pracy dyplomowej oraz zadań realizowanych w ramach praktyk,
  • realizację wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych i in.
  • wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym
  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.
  • wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Klub Sportowy SZCZYPIORNIAK Bielsko-Biała założony w 2020 roku przez pasjonatów i miłośników piłki ręcznej, reaktywuje bogatą sportową tradycję, a także buduje nowy rozdział historii tego sportu w stolicy Podbeskidzia.”