Poznaj nasze kierunki studiów

Kodeks postępowania administracyjnego – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 26 listopada 2020r.

Kodeks postępowania administracyjnego – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 27.11.2020 w godzinach od 8.30 do 14.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „kodeks postępowania administracyjnego” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla grupy pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uczelnią.

Celem szkolenia jest zapoznanie z najbardziej aktualną wiedzą niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.