Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne posiedzenie Konwentu Uczelni

Data utworzenia: 11 lipca 2017r.

Kolejne posiedzenie Konwentu Uczelni

 

W dniu 10 lipca 2017 r. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Uczelni.  Spotkanie otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Konwentu  Łukasz Dziędziel – Prezes Firmy OMAG.

Na posiedzeniu poruszono m.in. kwestie dotyczące aktualnej sytuacji finansowej Uczelni, planowane inwestycje, potrzeby uruchomienia nowych  kierunków studiów oraz plany dalszego rozwoju.

W spotkaniu udział wzięli : Łukasz Dziędziel – Prezes Firmy OMAG,  Janusz Chwierut- Prezydent Miasta Oświęcim, Sabina Bigos-Jaworowska-Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu, a także przedstawiciele Uczelni JM Rektor  prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Prorektor ds. studenckich dr  n. o zdr. Sonia Grychtoł, Kanclerz dr. n. med. Katarzyna Matusiak i Dyrektorzy poszczególnych  Instytutów.

Posiedzenia Konwentu  umożliwiają  Uczelni nawiązywanie współpracy z interesariuszami otoczenia zewnętrznego oraz kształtowanie pozytywnych relacji między nauką a gospodarką.