Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne roczniki studentów Pielęgniarstwa dołączyły do grona Pielęgniarek/Pielęgniarzy

Data utworzenia: 26 maja 2022r.

czepki pielęgniarskie

W środę 18 maja 2022 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia symbolu zawodu – czepka pielęgniarskiego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia.

Wśród zaproszonych gości w wydarzeniu udział wzięli: JM Rektor dr Sonia Grychtoł prof. MUP wraz z dr Katarzyną Wadoń – Kasprzak Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju oraz dr. Radosławem Folgą Prorektorem ds. Studenckich i Promocji, dyrektorzy jednostek uczelni i pracownicy MUP, znamienici przedstawiciele środowiska władz powiatów, miasta Oświęcim, placówek medycznych, będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni i Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz rodziny naszych studentów.

Podczas uroczystej ceremonii, prowadzonej przez dr Wiesławę Kołodziej – dyrektora INoZ, 140 studentów II roku, studiów śródrocznych oraz III roku kierunku pielęgniarstwo symbolicznie przystąpiło do grona wtajemniczonych w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza.

JM Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł prof. MUP w swoim przemówieniu przedstawiła wszystkim zgromadzonym zawód pielęgniarstwa, jako piękny, ale bardzo trudny.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie studentom symbolu zawodu. Reprezentantce wszystkich uczestniczących w wydarzeniu studentom – Martynie Bisadze JM Rektor osobiście wręczyła czepek pielęgniarski, a następnie  mgr Barbara Galus Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,  mgr Jadwiga Mąsior Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, mgr Ewa Pałka reprezentująca Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku oraz przedstawiciel nauczycieli MUP mgr Dorota Mostowik dokonały aktu czepkowania, po którym studenci złożyli ślubowanie postępowania zgodnego z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

Wykład pt. „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesnego świata” wygłosiła  dr Mariola Śleziona, Kierownik Zakładu Kształcenia Praktycznego INoZ.

W imieniu wszystkich studentów uczestniczących w Uroczystości podziękowanie złożyła Martyna Bisaga.

Na zakończenie uroczystości studenci oraz nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Zdrowiu w hołdzie rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu – patronowi MUP złożyli kwiaty przed jego pomnikiem.