Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich

Data utworzenia: 19 czerwca 2024r.

Młodzież uczestnicząca w Forum słucha wystąpienia Pani Rektor

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w naszej Uczelni odbyło się III już spotkanie Akademickiego Forum Współpracy Samorządów Uczniowskich.

Forum działające pod patronatem Rektor Uczelni, dr Sonii Grychtoł, prof. MUP oraz Starosty Oświęcimskiego, Andrzeja Skrzypińskiego ma na celu integrację środowisk młodzieżowych skupionych w szkolnych samorządach uczniowskich, wzajemne poznanie, określenie ram współpracy, potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się samorządy szkolne.

Podczas spotkania młodzież pracowała nad projektem Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu.

W wydarzeniu obok uczniów z samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad gmin i miast udział wzięła Pani Barbara Moś Dyrektor Stowarzyszenia Europe 4Youth w Krakowie, a także przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Pani Urszula Szromba, Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pani Rektor stoi koło Pana Rektora i przemawia do zgromadzonych uczestników Pani Rektor stoi koło biurka i przemawia do zgromadzonych gości Pani Rektor przemawia do zgromadzonych gości a na sali w rzędach siedzą uczestnicy Na zdjęciu młodzież z samorządów uczniowskich siedzi i słucha wystapienia Pani Rektor Na zdjęciu przedstawiciele Samorządu Studenckiego siedzą w ławce. Młodzież uczestnicząca w Forum słucha wystąpienia Pani Rektor Młodzież uczestnicząca w Forum słucha wystąpienia Pani Rektor