Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów PUZ

Data utworzenia: 21 lipca 2021r.

Rektorzy publicznych uczelni zawodowych (8 kobiet i 2 mężczyzn) stoją w rzędzie i pozują do zdjęcia

We wtorek 20 lipca br. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, które tym razem odbyło się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na posiedzeniu omawiane były sprawy dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Rektorzy publicznych uczelni zawodowych (8 kobiet i 2 mężczyzn) stoją w rzędzie i pozują do zdjęcia