Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne spotkanie z praktykami w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Data utworzenia: 22 maja 2019r.

Kolejne spotkanie z praktykami w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji

W dniu 21 maja br., w naszej Uczelni odbyło się spotkanie z pracownikiem Punktu informacyjnego  Funduszy Europejskich z oddziału w Chrzanowie, Panią Kingą Frokosz. W spotkaniu uczestniczyli studenci z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Tematem prelekcji były środki unijne jakie pozyskała Polska oraz jakie pozyskało województwo Małopolskie, a także programy unijne realizowane na terenie kraju, jak i poszczególnych regionów. Studenci zostali również zapoznani z projektami finansowanymi z funduszy unijnych, które skierowane są stricte do młodych osób.