Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne ważne spotkanie dotyczące planu uruchomieniu nowego kierunku studiów w PWSZ w Oświęcimiu i promocji Uczelni

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Kolejne ważne spotkanie dotyczące planu uruchomieniu nowego kierunku studiów w PWSZ w Oświęcimiu i promocji Uczelni

Dnia 01. 12. 2016 r. w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu odbyło się spotkanie Pani dr Soni Grychtoł Prorektora ds. studentów Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z Panią mgr Bogusławą Bebak – Dyrektorem szkoły.

Na spotkaniu poruszone zostały tematy działalności organizacyjnej i dydaktycznej obu jednostek. Omówiono także zakres współpracy, której przedmiotem jest wsparcie przez Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu w procesie kształcenia kierunkowego i zawodowego na planowanym w naszej Uczelni nowym kierunku studiów Dietetyka.Rozmowa obejmowała również dalsze plany współdziałania pomiędzy Uczelnią oraz Zespołem nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w zakresie dalszych inicjatyw promocyjnych oraz edukacyjnych. Pani Prorektor zaprosiła Dyrekcję Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu oraz jej uczniów do odwiedzenia naszej Uczelni w dniu 25 stycznia 2017 r. i udział w krótkim wykładzie z zakresu dietetyki poprowadzonym przez dr n. med. Anetę Kościołek.

W czasie wizyty Pani Prorektor zapoznała się z zapleczem dydaktycznym jakim dysponuje szkoła, a które mogłoby zostać wykorzystane na potrzeby kształcenia praktycznego przyszłych studentów dietetyki. Rozmowa obejmowała kwestie podpisania w tym zakresie stosownych porozumień. Pani Prorektor uczestniczyła również w prezentacji imponujących umiejętności kulinarnych uczniów Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych.