Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejny milion złotych dla naszej Uczelni!

Data utworzenia: 21 lutego 2019r.

Kolejny milion złotych dla naszej Uczelni!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Uczelnia znalazła się w gronie piętnastu najlepszych publicznych uczelni zawodowych, wyłonionych w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości 2019 roku.  Dzięki temu już niebawem trafi do nas milion złotych!!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypłaci premię finansową w formie subwencji, którą należy przeznaczyć na podniesienie jakości kształcenia, np. poprzez  zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, czy  modernizację laboratoriów i pracowni.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości 2019 r. można znaleźć w poniższym linku:

https://forumakademickie.pl/news/15-milionow-zl-dla-pwsz-ow/