Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejny pracownik Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji z dyplomem doktora.

Data utworzenia: 16 stycznia 2018r.

Kolejny pracownik Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji z dyplomem doktora.
W dniu 12 stycznia br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dobrochny Sztajerskiej pt. „POZIOM DOJRZAŁOŚCI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI” napisana w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Lisieckiej. Obrona zakończyła się wynikiem pozytywnym i Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o skierowaniu wniosku do Rady Wydziału Zarządzania o nadanie naszemu pracownikowi stopnia naukowego doktora.
Jesteśmy pełni uznania i serdecznie gratulujemy pani Dobrochnie.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również, a także wspierali doktorantkę pracownicy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji: mgr Ewa Waliczek, dr Radosław Folga oraz Dyrektor Instytutu dr Joanna Stuglik.