Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejny rok akademicki Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego zainaugurowany!

Data utworzenia: 10 października 2022r.

Grupa dzieci i dorosłych pozuyje do zdjecia pod budynkiem Uczelni

W sobotę 8 października 2022 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu najmłodsi studenci uczestniczyli w akcie immatrykulacji, podczas którego złożyli przysięgę, dołączając tym samym do społeczności Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego i inaugurując kolejny rok akademicki 2022/2023.

Inaugurację poprowadziła Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury p. Monika Świętek-Smrek.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny dr. Adama Andryska pt. „O magicznej różnorodności muzyki”.

W wydarzeniu, obok młodych studentów i ich rodziców udział wzięli: Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, nauczyciele akademiccy MUP w Oświęcimiu: dr Anita Kocięba-Łaciak, dr Lucyna Graf z Instytutu Nauk o Zdrowiu, mgr Sylwia Bulik z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, dr Marek Niechwiej i mgr Joanna Miłoń z Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronie organizatora OUD: https://www.ock.org.pl/Oswiecimski-Uniwersytet-Dzieciecy-2022-2023-7268.html