Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejny sukces Ministerialnego, Pilotażowego Programu Praktyk Zawodowych

Data utworzenia: 1 września 2017r.

Kolejny sukces Ministerialnego, Pilotażowego Programu Praktyk Zawodowych

Studentka z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – Ewelina Barzycka uczestniczyła w Pilotażowym Programie Praktyk Zawodowych, który odbywała w Przedsiębiorstwie Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o. Jej wiedza, umiejętności i zaangażowanie pozwoliły na realizację wielu złożonych zadań technicznych. W czasie kilkumiesięcznej praktyki studentka zaprezentowała się jako sumienny i rzetelny pracownik – dzięki czemu od 1 września br. Pani Ewelina Barzycka została pracownikiem Przedsiębiorstwa Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o. Nie byłoby to możliwe bez Ministerialnego, Pilotażowego Programu Praktyk Zawodowych.   To również powód do dumy dla naszej Uczelni oraz dowód na potrzebę kształcenia  przyszłych pracowników lokalnego  przemysłu. Panie Ewelinie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

PART_1504242559172