Poznaj nasze kierunki studiów

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach kolejnym partnerem Uczelni!

Data utworzenia: 25 marca 2022r.

Cztery kobiety i mężczyzna pozują do zdjęcia na tle ścianki promocyjnej

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że na mocy porozumienia z dnia 24.03.2022 r., podpisanego pomiędzy Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonią Grychtoł, prof. MUP, a Komendantem KPP w Wadowicach młodszym inspektorem Arkadiuszem Śniadka, do grona partnerów Uczelni dołączyła Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

Głównym celem porozumienia jest wzbogacenie efektów uczenia się i dopełnienie kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o aspekty praktyczne.

Ponadto współpraca obejmie:

  • tworzenie trwałych ram współpracy,
  • budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy w dziedzinie nauk społecznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz innych realizowanych w Uczelni,
  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.,
  • spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności naukowej, rozwojowej, organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie przy tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych i in.,
  • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.