Poznaj nasze kierunki studiów

Komitet Monitorujący Rynek Pracy

Data utworzenia: 3 lutego 2023r.

Uczestnicy spotkania siedzą przy stole konferencyjnym.

W dniu 30.01.2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy działającego w ramach projektu pn.: „Uczelnia na Wyższym poziomie. Zintegrowany program rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Komitet Monitorujący Rynek Pracy jest organem doradczym, wspierającym działania związane z realizacją projektu. Do jego zadań należy: analiza sygnałów płynących z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz analiza raportów i innych dokumentów monitoringowych dotyczących oczekiwań pracodawców oraz studentów.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP,
 • Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak,
 • Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Pan Krzysztof Kania,
 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Pani Teresa Jankowska,
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Pani Renata Fiałkowska
 • Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Pani Wioleta Hadło oraz Pani Aneta Wojas,
 • Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej Pani Anna Chorabik,
 • Prezes Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Pan Łukasz Dziędziel,
 • Kierownik projektu dr Bożena Tyran,
 • Doradca zawodowy mgr Agata Płotek,
 • Referent administracyjny mgr Anna Sutkowska.

Podczas spotkania Doradca zawodowy przedstawił wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów dotyczących oczekiwań wobec rynku pracy. Kierownik Projektu dr Bożena Tyran zaprezentowała problemy związane z doskonalenie kodu kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach.

Zaproszeni goście wymienili się z  aktualnymi spostrzeżeniami oraz opiniami na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy. Wnioski ze spotkania przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Uczelni.