Poznaj nasze kierunki studiów

Komitet Monitorujący Rynek Pracy

Data utworzenia: 18 listopada 2021r.

grupa ludzi siedzi przy stole konferencyjnym

We wtorek 16 listopada 2021 r. w Sali Senackiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbył się kolejny Komitet Monitorujący Rynek Pracy.

W  spotkaniu udział wzięły Władze Uczelni, przedwstawiciele Starostwa w Oświęcimiu, Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, Urzędu Miasta Oświęcim, Powiatowego Urzędu  Pracy w Oświęcimiu i Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a także Kierownik Inspektoratu ZUS w Oświęcimiu oraz Prezes Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Pan Łukasz Dziędziel – Przewodniczący Komitetu Monitorującego Rynek Pracy.

Komitet rozpoczęła Pani dr Bożena Tyran, która przedstawiła prezentacje pt. „Kariera zawodowa w kontekście edukacji”, w której poruszyła kwestie związane z sposobem interpretacji kariery zawodowej, sukcesem zawodowym, procesem edukacyjnym, poziomem i rodzajem wykształcenia w odniesieniu do potrzeb i predyspozycji jednostki oraz realiami skondensowanego rynku pracy.

Następnie głos zabrała Pani mgr Agata Płotek – Doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier MUP Oświęcim, która podjęła się próby analizy oczekiwań studentów w prezentacji pt. „Przedstawienie wyników badań oczekiwań studentów wobec rynku pracy”.

W czasie spotkania rozwinęła się również ciekawa dyskusja dotycząca sytuacji na obecnym rynku pracy, profilu kształcenia, wyzwań stojących przed edukacją, współpracy z przedsiębiorcami, wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, czy też wpływu pandemii na młodzież.